Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Rijk geeft Den Helder 1,8 miljoen minder

  Ronald Boutkan | 03-08-2012 09:33

Den Helder – De gemeente Den Helder ontvangt dit jaar 1,8 miljoen euro minder van het Rijk. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief, waarin het college ingaat op de door het kabinet opgelegde bezuinigingen.

De korting uit het Gemeentefonds werkt door in 2013 en valt relatief gezien mee, omdat het kabinet met het lente-akkoord vooral bezuinigt ten koste van de burger (lastenverzwaringen). Wel is het zo dat de korting eerder komt dan verwacht, omdat het Rijk voor 2012 al de nullijn hanteert voor rijksambtenaren.

Overigens is het verder nog erg onduidelijk of de gemelde kortingen daadwerkelijk worden doorgezet na 2013, aangezien er met de economische situatie en de naderende verkiezingen een uiterst onzekere situatie is. Volgens het college hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ook de minister-president zelf al aangegeven dat de cijfers na 2013 “met een heel pak zout” moeten worden genomen.

Gevolgen
Den Helder ontvangt in 2012 dus, ten opzichte van de begrote uitkering uit het Gemeentefonds, 1,8 miljoen euro minder. Ook voor 2013 ontvangt de gemeente fors minder, het verschil loopt op tot 2,9 miljoen euro. In de brief aan de leden van de gemeenteraad meldt het college dat de verschillen zullen worden opgevangen door de begrotingspost ‘rijksbezuinigingen’, die al was ingesteld juist met als doel extra bezuinigingen vanuit Den Haag te kunnen opvangen.

“Voor de jaren na 2013 hebben de uitkomsten uit de junicirculaire geen gevolgen voor de meerjarenbegroting, omdat ze te veel onzekerheden bevatten. We houden voor deze jaren vast aan de inschatting die we gemaakt hebben in de kadernota”, zo schrijft het college.

Voordeel
In de brief wordt ook melding gemaakt van een voordeeltje voor de gemeente. De raad had ingestemd met een verhoging van de bijdragen aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD, maar in de vergadering met omliggende gemeenten is besloten een nullijn te hanteren. Ook stelt het college dat een bedrag van 400.000 euro extra ten goede zal komen aan het sociale domein.

Laatste update: 03-08-2012 09:47
Deel dit artikel
Geschreven door: Ronald Boutkan
Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties