Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Stimuleer economie via duurzaam ruimtegebruik

  Redactie DHA | 04-06-2012 13:43

Den Helder - Richard de Graaf, de Nieuwedieper die op dit moment campagne voert om een plek te krijgen op de PVDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, heeft een plan bedacht om via duurzaam ruimtegebruik de economie en de werkgelegenheid in Den Helder te stimuleren.

"Door verstandig om te gaan met ruimte en in te zetten op het opknappen van bestaande bedrijventerreinen kan Den Helder de komende jaren inzetten op duurzame groei van werkgelegenheid. Plus: met de aanleg van twee of drie grote pieren langs de kust is het mogelijk om de zandafzetting bij Petten en Den Helder te sturen en kunnen dure, jaarlijkse zandsuppleties in de toekomst achterwege blijven. Dit biedt tevens een geweldige impuls voor toerisme, natuur en recreatie", zo licht De Graaf toe op zijn eigen website stemdegraaf.nl.

Volgens De Graaf zijn er in Den Helder meerdere plekken waar daadwerkelijk ingezet zou kunnen worden op het opknappen van bedrijventerreinen: Oostoever, Westoever, Het Nieuwe Werk, de Marinehaven, Koopmanweg, drs. Bijlweg, westkant Ravelijnweg, Kooypunt en Willemsoord (nautische bedrijvigheid). "Op al deze locaties is sprake van leegstand en inefficiënt ruimtegebruik. Tegelijkertijd biedt dit geweldige kansen om deze terreinen op te knappen en te voorzien van duurzame stroom. De Provincie Noord-Holland geeft hier subsidie voor."

Actief optreden
"Door het oprichten van een grondbank en uitgifte in erfpacht of door middel van lease-koop houdt de gemeente de regie", aldus De Graaf. "Helaas gooit de gemeente zelf roet in het eten door al jarenlang gebrekkig om te gaan met ruimtelijke ordening. Kantoren, winkels en woningbouw horen absoluut thuis in de binnenstad. Leegstand op bedrijventerreinen kan daadwerkelijk worden opgelost door actief op te treden. Krimp als kans betekent ook: kiezen voor binnenstedelijk bouwen (zowel voor woningbouw als op bestaande bedrijventerreinen). Duurzame groei en werkgelegenheid volgen dan vanzelf."

Op de website licht De Graaf zijn ideeën per gebied nog extra toe.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Redactie DHA

Onder 'Redactie DHA' staan berichten mbt DHA zelf of die geschreven zijn op basis van een persbericht of anderzijds ingezonden informatie.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties