Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Gemeente gaat eigen communicatie verbeteren

  Ronald Boutkan | 07-08-2011 09:15

Den Helder - De gemeente Den Helder gaat haar eigen communicatie naar buiten toe verbeteren. De eigen gemeentelijke website gaat daarbij een belangrijke rol spelen.

Dit alles naar aanleiding van een in februari aangenomen motie, destijds ingediend door Andries Pruiksma van de PvdA. De motie droeg het college op te onderzoeken welke audiovisuele middelen ingezet kunnen worden voor betere gemeentelijke communicatie.

"We leven in een cultuur waarbij tekst plaats maakt voor beeld en waarbij digitale (sociale) media in toenemende mate de kanalen zijn voor informatie-uitwisseling en meningsvorming, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Dat stelt ook 'eisen' aan de communicatiestrategie van de gemeente en de inzet van communicatiemiddelen daarbij`, zo schrijft het college in een brief aan de leden van de gemeenteraad.

Effectieve overheidscommunicatie veronderstelt volgens het college dat de gemeente zich bewust is van wat in de omgeving gebeurt. De gemeente moet vervolgens in staat zijn dit te vertalen en te betrekken in beleid en dat beleid moet dan weer in voor de burger begrijpelijke taal worden gecommuniceerd.

Informatiever
"De gemeente communiceert het beleid actief (uit eigen beweging) en passief (op verzoek) met haar doelgroepen, onder andere via lokale media. In de dagelijkse praktijk betekent dat per project of gebeurtenis wordt bepaald op welke wijze de communicatie met doelgroepen gaat", aldus het college. "Afhankelijk van het doel, de doelgroep, de boodschap en de complexiteit van het onderwerp wordt bepaald welke communicatiemiddelen en -kanalen worden ingezet." In de raadsinformatiebrief meldt het college ook dat op dit moment wordt gewerkt de gemeentelijke (digitale) berichtgeving "actueler, informatiever, interactiever en wervender" te maken.

In de toekomst zal per project worden bekeken wat er mogelijk is qua communicatie. Uiteraard spelen de te maken kosten daarbij een rol, want een professioneel filmpje van tien minuten kost al snel 20.000 euro, zo spiegelt het college de raad voor. "En een filmpje gemaakt met een smartphone is gratis." Deze kosten zijn dan nog zonder dat rekening is gehouden met alle voorbereidingen die nodig zijn.

Website
Ook de gemeentelijke website moet geschikt zijn voor het plaatsen van filmpjes en mede daarom wordt de site de komende tijd aangepakt. "Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om de gemeentelijke website geschikter te maken voor onder meer bewegende beelden, stills en interactieve plattegronden. Ook wordt de vormgeving aangepast en komt er een nieuw CMS systeem. Het nieuwe CMS is nodig om de website te laten voldoen aan de landelijke webrichtlijnen. Hiervoor is geld gereserveerd in de begroting. Reden om te investeren in de gemeentewebsite is het feit dat de site hét communicatiekanaal moet worden voor gemeentebestuur/ambtelijke organisatie en haar doelgroepen", zo communiceert het college richting raad.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Ronald Boutkan

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties