Columns

Naar Columns »

Groeten uit Haarlem (3)

  Hanneke Kaamer van Hoegee | 08-04-2012 17:09

Haarlem/Den Helder - Het is relatief rustig in de Staten, zelfs zo rustig dat de Statenvergadering van april bij een gebrek aan agendapunten is komen te vervallen. Dat heeft overigens wel gevolgen voor de komende maand. Er is ons al medegedeeld dat de commissie Zorg, Cultuur en Middelen van eind april zo’n volle agenda heeft, dat we er toch ernstig rekening mee moeten houden dat er voor de volgende Statenvergadering (die van mei) een extra vergadering ingepland kan worden.

In het Helderse is het meer een regel dan een uitzondering dat er na verloop van tijd politici hun partij de rug toekeren en voor zichzelf of anderen verder gaan. Ook in de Staten hebben we hiermee te maken. Hero Brinkman heeft, zoals u allen weet, de PVV vaarwel gezegd. Dat heeft hij niet alleen in de Tweede Kamer gedaan, maar ook in de Staten. Hij nam in Haarlem ook nog drie Statenleden mee, waardoor de PVV van 6 naar 2 zetels ging.

Anderhalve dag later was er ineens weer nieuws uit de hoek van de nieuwe partij. Een van de ex-PVV’ers had besloten toch weer terug te gaan naar de PVV. Nauwelijks terug op het nest, maakte ze bekend om in het geheel te stoppen met de provinciale politiek. Op dit moment is het einde van de PVV soap nog niet in zicht. De eerstvolgende op de lijst van de PVV heeft zich vlak na de verkiezingen afgekeerd van de PVV, maar wil ook niets te maken hebben met Brinkman. Het zou dus zomaar kunnen dat we straks niet één, maar twee nieuwe partijen in de Staten hebben.

Werkbezoeken
In maart heeft een delegatie van de VVD Tweede Kamerfractie een werkbezoek gebracht aan Den Helder. Ook ik was uitgenodigd om deel te nemen aan dit werkbezoek, een uitnodiging die ik niet heb afgeslagen. Het marineterrein was de te bezoeken locatie. Vanaf die locatie werd een ieder welkom geheten door onze burgemeester, die van de gelegenheid meteen gebruik maakte om het Gemini onder de aandacht van de Tweede Kamerleden te brengen.

Zoals de locatie al doet vermoeden kregen we die middag veel informatie over het Marinebedrijf. Er werd duidelijk aangegeven hoe belangrijk de Marine voor Den Helder is. Er werden bezoeken gebracht aan verschillende locaties op het marineterrein, waarbij ook de link werd gelegd met bedrijven waarmee de Marine samenwerkt, of die toevallig op het marineterrein staan. Aan het einde van de middag werd door de Woningstichting een presentatie gegeven over wat er de laatste jaren in Den Helder en Julianadorp veranderd is. Ook de plannen voor de komende jaren werden, middels de bekende impressiebeelden, gepresenteerd.

Niet alleen de fractie van de Tweede Kamer brengt werkbezoeken aan Den Helder. Op 20 april zal de VVD Statenfractie een werkbezoek aan Vliegkamp De Kooy. Nadat Gedeputeerde Staten vorig jaar augustus aangegeven heeft om voor vijf jaar jaarlijks 1,1 miljoen euro bij te dragen om Vliegkamp De Kooij open te houden, wilden mijn fractiegenoten deze locatie wel eens met eigen ogen zien. Vandaar dat er nu een werkbezoek is ingepland.

Willem Arondeuslezing
De Staten organiseert jaarlijks de Willem Arondéuslezing. Namens mijn fractie maak ik deel uit van de werkgroep die deze lezing organiseert. Een lezing die dit jaar, wederom, in de aanloopfase uitgebreid in de media aandacht heeft gehad. Dit jaar hebben we journalist en publicist Step Vaessen bereid gevonden om deze lezing te houden. De titel van de lezing van dit jaar luidt: “De kudde kent geen helden.” Deze lezing vindt plaats op 17 april in de Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem.

Meer informatie omtrent deze lezing en het aanmelden voor bijwonen, kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Hanneke Kaamer van Hoegee

Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD) is woonachtig in Den Helder, oud-raadslid en tegenwoordig lid van Provinciale Staten in de provincie Noord-Holland. Op Den Helder Actueel doet ze sinds 2012 regelmatig verslag van haar belevenissen 'in Haarlem'.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties