Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Helderberaad is een blijvertje

  Ronald Boutkan | 08-07-2008 15:11

Den Helder - De Helderse raads- en commissieleden willen dat het huidige politieke vergadersysteem (het ‘Helderberaad’) blijft bestaan. Enige verbetering is wel nodig, maar in grote lijnen zijn de politici uiterst tevreden.

De onderdelen die verbetering behoeven zijn bijvoorbeeld het versterken van het contact met de burgers en het verkrijgen van meer gelegenheid om politiek te bedrijven. Het zijn conclusies uit een onderzoek naar de nieuwe werkwijze van de Helderse gemeenteraad, dat in mei is uitgevoerd onder 1300 inwoners van Den Helder, de raadsleden, collegeleden en een aantal ambtenaren.

Uit het onderzoek blijkt dat een kleine 40% van de ondervraagde Nieuwediepers geïnteresseerd is in de lokale politiek. Vooral als het gaat om woonomgeving en veiligheid, de ontwikkelingen in het Stadshart en het onderwijs kan de Helderse politiek op belangstelling rekenen. Maar naar het Helderberaad komen ze nauwelijks. Sterker nog: velen zijn nog onbekend met het nieuwe vergadersysteem van gemeenteraad en raadscommissies en de naam daarvan, ‘Helderberaad’, is nog helemaal niet ingeburgerd.

Het merendeel van de raadsleden is in ieder geval tevreden over de huidige vergaderfrequentie en vindt dat de maandagavond de vaste vergaderavond moet blijven van politiek Den Helder. Het nieuwe vergadersysteem heeft er naar hun zeggen echter nog toe niet toe geleid dat ze meer tijd over houden om te besteden aan burgers, instellingen organisaties en bedrijven. En of de vergadercultuur sinds vorig jaar efficiënter en effectiever is geworden, daarover verschillen de raads- en commissieleden onderling van mening.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Den Helder best interesse hebben voor wat er speelt in de lokale politiek, zijn weinig mensen actief op zoek naar informatie daarover. De gemeentelijke website speelt een bescheiden rol bij de informatievoorziening: minder dan een op de tien bezoekers raadpleegt regelmatig informatie over vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad, meer dan de helft zoekt wel eens naar stukken die de raad behandelt. Naar de tv-uitzendingen van de raadsvergaderingen via de Lokale Omroep Stichting kijkt 14% van de ondervraagden wel eens, de radiouitzendingen wordt zo af en toe door 12% van de geënquêteerden geluisterd.

De gemeenteraad besloot in 2007 het vergadersysteem over een andere boeg te gooien: raad en commissies vergaderen nu in plaats van eens per maand, iedere week en sinds enige tijd om en om. De commissies hebben geen vaste samenstelling. Zodoende wilde de gemeenteraad het contact tussen burger en raad versterken, een efficiënte en effectieve vergaderstructuur, en ruimte om meer buiten het stadhuis politiek te bedrijven. De raad heeft bij de invoering van het vergadersysteem besloten de nieuwe werkwijze na een jaar te evalueren.

Na het zomerreces volgt een voorstel aan de gemeenteraad met aanbevelingen. Wie het volledige rapport wil bekijken, kan terecht op http://gemeenteraad.denhelder.nl.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Ronald Boutkan

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties