Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Krediet voor renovatie parkeergarage Koninckshoek

  Redactie DHA | 08-08-2012 10:23

Den Helder – De gemeenteraad zal na terugkeer van het zomerreces gevraagd worden akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van 200.000 euro. Dit is nodig voor het voorbereidingskrediet voor de renovatie van de parkeergarage Koninckshoek, dat is het parkeerdek bij de Vomar in de binnenstad. Met het krediet kan onderzocht worden welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn.

In november 2009 besloot de raad, door de vaststelling van de Parkeervisie voor Den Helder, de parkeergarage Koninckshoek kwalitatief op te waarderen. Tevens dient het tweede parkeerdek in de garage te worden opengesteld voor openbaar gebruik. Een van de doelstellingen van de beoogde renovatie is dat de exploitatie van de parkeergarage, na de verbouwing, kostenneutraal moet zijn.

“In de nieuwe situatie moet de parkeergarage meer veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak bieden”, zo stelt het college. “De openbare parkeerlagen dienen aantrekkelijk, vriendelijk en sociaal-veilig te zijn.” Dit alles is mede nodig, omdat de garage door gebruikers nu als onveilig wordt ervaren. Ook is de garage toe aan technisch onderhoud en ontbreekt op dit moment nog een beveiligd toegangssysteem.

Investering
In de Parkeervisie is rekening gehouden met een investering van 1,25 miljoen euro. Met het krediet zal nu eerst onderzocht worden welke maatregelen en kosten ook daadwerkelijk nodig zijn. Het inventariseren en ontwerpen van verbeterpunten en uitgangssituaties maakt hier deel vanuit.

Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor financiering van het onderzoek tot en met het besluit om aan te besteden en te gunnen. Het krediet wordt ingezet voor dekking van onder meer de personele inzet, ontwerpwerk, inhuur externe deskundigheid, consultatie van direct belanghebbenden, communicatiemiddelen, architectenkosten voor het ontwerp, engineering, bestek, opstellen beheer- en exploitatieplan.

Betrokkenen
In de afgelopen maanden zijn al gesprekken gevoerd met de leden van de Vereniging van Eigenaren Koninckshoek. Dit om een indicatie te krijgen van de verwachtingen, mogelijkheden en bedreigingen die deze direct betrokkenen zullen hebben. Zo is er gesproken met de eigenaar van de Vomar en met de beheerder van de woningen. In de haalbaarheids- en ontwerpfase zal ook gesproken worden met de bewoners van de woningen in de Koninckshoek en met de HOB. Tevens zullen de huurders van de parkeerplaatsen op het tweede parkeerdek in kennis worden gesteld van de plannen.

De resultaten van het onderzoek moeten in januari 2013 bekend zijn. Dan moet ook duidelijk zijn op welk moment het tweede parkeerdek openbaar kan worden gemaakt.

Foto: Den Haan Fotografie.

Laatste update: 08-08-2012 10:23
Deel dit artikel
Geschreven door: Redactie DHA

Onder 'Redactie DHA' staan berichten mbt DHA zelf of die geschreven zijn op basis van een persbericht of anderzijds ingezonden informatie.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties