Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Helderse onderdaan zeer slecht af

  Ronald Boutkan | 14-03-2009 05:00

Den Helder – Geen gemeente in Nederland gaat slechter om met bezwaren en klachten van haar burgers als Den Helder. Dat blijkt uit een ‘onderzoek’ naar de prestaties van 151 gemeenten. Opmerkelijk is verder dat de inwoners menen dat ze behoorlijk ‘waar’ krijgen voor het betaalde belastinggeld.

In 2005 is begonnen met het meten van de prestaties van een groot aantal Nederlandse gemeenten. Dat gebeurt aan de hand van rapportcijfers die inwoners zelf geven, maar ook aan de hand van cijfers van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Twee onderzoekers, Klaas Abma en Arno Korsten hebben aan de hand van de gegevens een ranglijst opgesteld.

Bij het opstellen van de ranglijst is gekeken naar zes onderdelen, waarover inwoners een oordeel hebben gegeven. Die onderdelen zijn de burger als ‘kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler’. In het ‘algemeen klassement’ scoort Den Helder bijzonder slecht, plaats 148. Er zijn dus maar drie gemeenten waar de burger nog ontevredener is. Dat zijn Steenbergen, Hardinxveld-Giessendam en Schiedam. De gemeente die het beste scoort is Bunschoten.

Vertrouwen
Bij de burger als kiezer is de inwoners gevraagd naar hun invloed, de vertegenwoordiging door de gemeenteraad, of het college van burgemeester en wethouders de gedane beloften nakomt, of er genoeg vertrouwen is in dat college en of er volgens de burgers sprake is van een goed gemeentebestuur. Den Helder scoort op dit onderdeel niet hoger dan een 4,2. Alleen Hardinxveld-Giessendam scoort met 3,8 nog slechter.

Bij de burger als klant wordt de gemeente beoordeeld op de tevredenheid over openingstijden, wachttijden aan het loket, correctheid, vriendelijkheid, snelheid en deskundigheid van ambtenaren. Op dit onderdeel scoort Den Helder niet onaardig, namelijk een 6,5.

Bij de burger als onderdaan gaat het om de wijze waarop het gemeentebestuur omgaat met bezwaren, klachten en meldingen. Hier heeft Den Helder de ‘eer’ zich de slechtst presterende gemeente van het land te mogen noemen. ‘We’ scoren niet hoger dan een 5,1 en dat is lager dan welke andere gemeente ook.

Voldoende
Bij de burger als partner is gevraagd naar de actualiteit van bestemmingsplannen en de opvatting van de inwoners over de kwaliteit van het onderwijs. Den Helder haalt met moeite een magere voldoende, 5,9.

Aan de inwoners die het onderzoek hebben ingevuld is ook gevraagd naar hun rol als wijkbewoner. Dit onderdeel gaat in op de kwaliteit van de leefomgeving; of er voldoende en goede voorzieningen zijn in de eigen wijk en buurt. De Nieuwediepers geven de stad een 6,4 en dat komt redelijk overeen met het landelijk gemiddelde.

Ook op het onderdeel de burger als belastingbetaler scoort Den Helder gemiddeld. Er is gemeten of de gemeente waar geeft voor het betaalde belastinggeld; bovendien worden in deze rol ook de financiële prestaties van de gemeente meegewogen. Den Helder krijgt hiervoor van de eigen inwoners een 6,6.
Op de zes onderdelen tezamen had maximaal 60 punten kunnen worden gescoord. Den Helder komt niet verder dan een totaal van 34,7 en dat is, zoals reeds gemeld, goed voor positie 148.

Bronnen: Binnenlands Bestuur en Waarstaatjegemeente.nl

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Ronald Boutkan

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties