Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

AZC voldoet aan veiligheidseisen

  Redactie DHA | 15-06-2012 12:03

Den Helder – Het AZC aan de Nieuweweg voldoet aan alle veiligheidseisen voor een gezinslocatie. Dat schrijft het college in antwoord op vragen gesteld door de Helderse fractie van de ChristenUnie.

De CU stelde de vragen nadat bekend was geworden dat het AZC van functie zou veranderen, het is sinds 1 mei een gezinscentrum geworden. Dat betekent dat het centrum nog slechts wordt gebruikt om uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen onderdak te bieden, totdat de kinderen 18 jaar zijn en het gezin het land uitgezet kan worden.

Volgens de partij zijn er meerdere gevallen bekend van zeer onveilige situaties en gevoelens bij vooral vrouwelijke asielzoekers. Die worden veroorzaakt door cultuurverschillen, in het bijzonder op het gebied van geloof en vrouw-zijn. De CU wilde weten of het college hiervan op de hoogte is en wat zij denkt hieraan te kunnen doen. Volgens het college is er in de gezinsopvanglocaties juist speciale aandacht voor veiligheid van verschillende doelgroepen. “Het COA werkt in samenwerking met COC en Stichting Gave aan een project om de meldingsbereidheid onder asielzoekers van incidenten, op grond van geaardheid en geloofsovertuiging, te vergroten.”

Bezoek
Het college heeft voordat de functie van het AZC werd gewijzigd, een bezoek gebracht aan het gezinscentrum in Katwijk en daar gesproken met de directie van het AZC en vertegenwoordigers van het COA. “Tevens hebben we een gesprek gehad met de burgemeester van Katwijk. Hiernaast is vanwege de ingewonnen informatie een informatieavond in Den Helder georganiseerd. Ook zijn de huisartsen en het ziekenhuis ingelicht en is het onderwijs op de hoogte gebracht van de komst van leerplichtige kinderen”, zo schrijft het college.

Op de vraag of voor de gezinnen wordt gezorgd voor een zinvolle dagbesteding, is de reactie van het college: “leerplichtige kinderen gaan naar school en buiten schooltijden worden voor hen geregeld activiteiten georganiseerd. Net als in reguliere AZC's kunnen de bewoners van de gezinsopvanglocaties hun eigen huishouding voeren. Op de locatie zijn beperkte mogelijkheden voor recreatieve activiteiten, maar bewoners zijn vrij om activiteiten in het kader van dagbesteding buiten de locatie te hebben.”

Lees ook: CU maakt zich zorgen over nieuwe status AZC.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Redactie DHA

Onder 'Redactie DHA' staan berichten mbt DHA zelf of die geschreven zijn op basis van een persbericht of anderzijds ingezonden informatie.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties