Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

ROC Kop van Noord-Holland scoort bovengemiddeld

  Redactie DHA | 15-06-2012 13:17

Den Helder - Eens in de twee jaar onderzoekt de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) wat mbo-studenten vinden van hun onderwijs. De resultaten van deze enquête laten zien dat het ROC Kop van Noord-Holland bovengemiddeld scoort.

Op 16 van de 17 onderzochte onderwerpen scoort het ROC een cijfer gelijk of hoger dan de vorige keer. In het overzicht van gemiddelden staan alleen voldoendes. Bovendien is het gemiddelde opleidingscijfer gestegen naar een 7.0. Dat is hoger dan het branchegemiddelde van 6.9.

Voor alle clusters, met uitzondering van het cluster ‘Stage/BPV (BOL)’, geldt dat het gemiddelde cijfer dat door cursiten wordt toegekend aan het ROC Kop van Noord-Holland gelijk is gebleven of is verbeterd. Er zijn bovendien geen onvoldoendes meer terug te vinden.

Waardering
De algemene waardering van cursisten ten opzichte van 2010 is behoorlijk gestegen. Het gemiddelde opleidingscijfer is dit jaar een 7.0, ten opzichte van een 6.6 in 2010. “Om deze stijgende lijn voort te kunnen zetten is het belangrijk ook aandachtspunten te benoemen”, zo meldt het ROC in een persbericht. “Uit de JOB-monitor komt naar voren dat het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen en de organisatie van lesactiviteiten buiten het rooster om, aandacht verdienen.”

Naast de cursistenenquêtes werkt het ROC Kop van Noord-Holland ook met andere instrumenten die bijdragen aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Zo komt uit de benchmark middelbaar beroepsonderwijs naar voren dat het gemiddelde rendement (studiesucces) voor 2012 voor de opleidingen op niveau 1, 3 en 4 bij het ROC Kop van Noord-Holland boven het gemiddelde van de sector ligt. Daarnaast is het aspect onderwijstijd in 2012 door de onderwijsinspectie vier keer onderzocht en alle vier de keren positief beoordeeld.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Redactie DHA

Onder 'Redactie DHA' staan berichten mbt DHA zelf of die geschreven zijn op basis van een persbericht of anderzijds ingezonden informatie.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties