Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

Meer geld nodig voor nieuw stadhuis

  Ronald Boutkan | 23-05-2012 14:43

Den Helder - Zeestad en het college hebben woensdag de definitieve plannen voor de stationsomgeving gepresenteerd. Als de raad ermee instemt, kan het nieuwe stadhuis in 2016 in gebruik worden genomen. Het voorbereidingskrediet, waarvoor eerder al anderhalf miljoen euro was uitgetrokken, moet nog wel met 500.000 euro worden verhoogd.

Bij het stadhuis komen volgens het raadsvoorstel in totaal 220 parkeerplaatsen. Het grootste deel (150) in een parkeergarage van bijna acht meter hoogte, de rest achter het oude (maar tegen die tijd gesloopte) postkantoor.

Op de plannen bestaat al geruime tijd forse kritiek. Onder de bevolking zou volgens de tegenstanders, zeker in deze moeilijke economische tijden, geen draagvlak zijn voor de plannen. Het college en haar partners houden echter vast aan eerder met de raad gemaakte afspraken. Bovendien, zo schermt het college keer op keer, is nieuwbouw noodzaak want het huidige stadhuis voldoet absoluut niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Als de gemeente hier blijft zitten, moet er ook voor miljoenen worden geïnvesteerd om het op te knappen.

Voor of tegen?
Het woord is nu dus opnieuw aan de gemeenteraad. Die mag volgende maand bepalen of ze kan instemmen met de plannen of niet. Van de coalitiepartijen was Trots altijd een grote tegenstander van sloop van het postkantoor en overigens ook van een nieuw stadhuis in de stationsomgeving. Ook de CU had tot nu toe moeite met de plannen. Formeel zou het dus nog spannend kunnen worden, maar de recente geschiedenis toont aan dat het goed mogelijk is dat ook partijen die ooit 'nee' zeiden zich laten 'ompraten' en toch met de plannen zullen instemmen.

Voor de tegenstanders is er echter nog wel een beetje hoop, want de raad (inclusief de coalitiepartijen Trots, CU en Behoorlijk Bestuur) gaf in maart nog aan vast te houden aan de ooit gestelde financiële kaders. In maart waren die echter nog niet haalbaar en dat is nog steeds zo, al ziet het college dit anders. Dat zegt binnen de grens van 2,1 miljoen euro te blijven, maar alleen omdat extra kosten (die gemaakt moeten worden) uit een reservepotje worden betaald. Het college geeft verder geen openheid van zaken over de financiën rond dit project en legt ook de gemeenteraad in deze geheimhouding op...

Lees ook: Voormalig postkantoor geen gemeentelijk monument.
Lees ook: Raad houdt vast aan kaders stadhuisplanne.

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Ronald Boutkan

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties