Stadsnieuws

Naar Stadsnieuws »

College wil per fiets de wijken in

  Ronald Boutkan | 27-06-2012 10:00

Den Helder – Burgemeester en wethouders willen op korte termijn de wijken in. Per fiets wordt een bezoek gebracht aan de wijken, waarbij met bewoners een hapje en drankje wordt genuttigd en de ontwikkelingen in de wijk worden besproken en bekeken. Dit meldt het college in een raadsinformatiebrief over de voortgang van de nota Burgerparticipatie.

De bezoeken aan de vier wijken Julianadorp, De Schooten, Nieuw Den Helder en Binnen de Linie moeten worden afgelegd “onder leiding van de wijkwethouder en de wijkplatforms en met een
doeltreffende voorbereiding via politie, stadsbeheer en eventueel andere voor die wijk
relevante partijen.” Het geheel moet vooral niet te ingewikkeld worden opgezet, maar praktisch en op de fiets, waarbij ter afsluiting “een stedelijk onderwerp” besproken kan worden, “opdat wijkbewoners dat ook in kleine kring persoonlijk kunnen horen”.

De fietstochtjes maken deel uit van de route naar een nieuwe nota Burgerparticipatie, waarover in commissieverband al eens gesproken is. Ook heeft het college in mei al overleg gehad met vertegenwoordigers van buurt-, wijk- en bewonersorganisaties. “Voordat we bij u terugkomen in de commissie, willen we eerst nog extra informatie verzamelen en vooral ervaringen opdoen. We gaan dus niet wachten op een nota, maar gaan (en zijn!) nu al aan de slag. Want daar laat daar geen misverstand over bestaan; overal in Den Helder wordt volop aan burgerparticipatie gedaan. Op initiatief van bewoners en ook op ons initiatief”, aldus het college.

Participatie
Het college laat de raadsleden in de brief onder meer weten dat nota's, projecten en plannen die nu in de planning staan, nog eens bezien worden “op de vraag of die zich niet voor burgerparticipatie lenen”. “Daarnaast is de organisatie, ter uitvoering van de organisatievisie, bezig participatie en interactie met bewoners en anderen te actualiseren onder invloed van en met behulp van sociale media en de mogelijkheden die deze media bieden”.

Tegenwoordig moet bij raads- en collegevoorstellen ook worden aangegeven hoe het maatschappelijk draagvlak is en hoe dit wordt gemeten. “Ook heeft een brede groep ambtenaren trainingen gehad op het gebied van communicatie en doelgroepanalyse. Doel: leer de omgeving binnen te halen, leer denken vanuit de doelgroep en treed zelf vaker naar buiten.”

Wijkgericht
Het laatste punt waaraan wordt gewerkt is de nieuwe aanpak van wijkgericht werken. “Een aanspreekpersoon per wijk, verdeeld over vier afdelingen moet zorgen voor een bredere en diepere betrokkenheid van de organisatie als geheel bij wat er in de wijken speelt”, aldus het college. De vier wijkplatforms komen met een gezamenlijke visie op wijkgericht werken en burgemeester en wethouders geven aan te verwachten dat dit veel ‘input’ oplevert voor het onderwerp burgerparticipatie.

Het zelf de wijk ingaan komt mede voort uit een bijeenkomst begin mei, waarop de wijkplatforms lieten weten dat mensen zich minder betrokken voelen als ze alleen maar via de media worden geïnformeerd. Hun advies aan de gemeente was dan ook: “Werk op straat- en buurtniveau. Ga de buurten in als je iets wilt uitleggen”. Een ander advies was om meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf neer te leggen. “Onderwerpen zullen gedragen moeten worden door de burger. Draai het een keer om. Leg een onderwerp bij burgers neer en laat de oplossing/aanpak ervan bij hen vandaan komen. Geef burgers een grotere verantwoordelijkheid!”.

Niet wachten
De concept-nota Burgerparticipatie moet nog worden opgesteld en zal eerst worden besproken in commissieverband. Het college benadrukt in de raadsinformatiebrief echter niet te willen wachten op de definitieve versie van de nota, maar ondertussen zelf informatie te willen verzamelen en ervaringen op te doen. “Daarna komen we bij u terug in de commissie, met een terugblik op onze ervaringen en concrete verdere stappen.”

Laatste update: 30-07-2012 13:22
Deel dit artikel
Geschreven door: Ronald Boutkan

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties