Afgestoft

Naar Afgestoft »

269 -Watertoren

  Cees Rondèl | 30-09-2012 08:30

Den Helder - Nu onze goede, oude vernieuwde watertoren nog steeds in het nieuws staat, kan het niet anders of u moet een beeld onder ogen krijgen uit lang vervlogen tijden. Onze toren, nog niet omkleed met de bar lelijke grauwgrijze mantel, stond daar wat eenzaam op een plek die eigenlijk het hart van de stad was. De vijfsprong heette het daar eens.

De in opdracht van de firma S.J. Prins opererende fotograaf had geen betere plaats kunnen uitkiezen om de toren te vereeuwigen. Van het vrije veld uit, aan de rand van het weiland ‘De Ton’, gaf hij een kijkje op de volgebouwde Polderweg, op het stationsemplacement met de bijbehorende bouwsels en op de achter het geboomte verscholen boerenbedoening. Laatstgenoemde plek werd, volgens overlevering, zeg maar in de jeugdjaren van onze overgrootouders bewoond door een zekere Ootje Kraakman.

Deze ansichtkaart is in 1910 gemaakt en de watertoren verkeerde nog in de goede staat. Geen wonder, want omstreeks kerstmis 1908 vond de ingebruikstelling plaats. Voordat in de naoorlogse jaren de grote renovatie plaatsvond, werd er aan de opbouw wat gefrutseld, daar vooral de opsteeksels niet bestand bleken te zijn tegen het Helderse klimaat. Af en toe kwam er een stukje omlaag tuimelen.

269 - Renovatie Watertoren in september 1959.Oorlog
De bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ook grote schade aangebracht aan onze watertoren. Dat alles heeft er toe geleid dat in september 1959 begonnen werd met de grote renovatie van de toren. Inmiddels zijn we weer wat aanpassingen verder en anno 2012 weten we niet beter dan dat de watertoren er net zo bijstaat als hij in 1908 in gebruik werd gesteld. Alleen aan het interieur moet nog het een en ander vertimmerd worden.

Laatste update: 30-09-2012 08:42
Deel dit artikel
Geschreven door: Cees Rondèl

Geboren en getogen in Den Helder. Cees verzorgt sinds 2008 op Den Helder Actueel elke zondag de rubriek Afgestoft.

Adverteren op Den Helder Actueel? Klik hier voor meer informatie

Dag top 5

Reacties