DHA-A leader
DHA-A leader

Betoging Julianaplein voor rechten vluchtelingenkinderen

Het Julianaplein is zondag 22 mei het toneel van een manifestatie onder de noemen "Geen kind aan de kant".Den Helder – Het Julianaplein is zondag 22 mei het toneel van een manifestatie onder de noemen “Geen kind aan de kant”. Het betreft een betoging voor de rechten van vluchtelingenkinderen die al langer in ons land zijn.

Het vluchtelingendebat doet veel stof opwaaien. De meeste aandacht gaat uit naar vluchtelingen die nieuw in Nederland aankomen, maar het lijden van vluchtelingenkinderen die al langere tijd hier zijn, voltrekt zich onzichtbaar en in stilte. “Geen kind aan de kant!” organiseert samen met de vluchtelingen in mei twee tournees met betogingen voor de rechten van gewortelde vluchtelingenkinderen. Den Helder, één van de zeven plaatsen in Nederland waar ook een gezinslocatie is en waar veel inwoners zich als vrijwilliger inzetten, is deel van die tournee.

Er is maar weinig over bekend, maar in Nederland wonen ruim duizend vluchtelingenkinderen met hun ouders in gezinslocaties. De gezinnen hier zijn voor hun oorspronkelijke asielaanvraag afgewezen en volgens het asielbeleid ‘uitzetbaar’. Terwijl deze gezinnen vaak nog lopende (wettelijke) procedures hebben en de kinderen hier zijn opgegroeid, worden ze toch met uitzetting bedreigd. Wekelijks worden meerdere gezinnen door de vreemdelingenpolitie gearresteerd, meegenomen en overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist, om van daaruit te worden uitgezet. Maar de kinderen zijn hier opgegroeid en geworteld. Ze hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Ze voelen zich niet meer thuis in het land waar ze vandaan kwamen.

Rechten van het kind
Arrestatie, opsluiting, uitzetting en het plotseling verdwijnen van leeftijdsgenoten: ieder kind dat dit wekelijks meemaakt zou het als traumatiserend ervaren. Dat geldt dus ook voor de kinderen in de gezinslocaties. Nederland tekende in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag, maar in de gezinslocaties en de gezinsgevangenis zijn de Rechten van het Kind niet gewaarborgd. Dat blijkt ook uit talloze onderzoeken, publicaties en aanbevelingen van experts zoals Defence for Children, UNICEF en de Kinderombudsman.

“Geen kind aan de kant!” voert samen met de vluchtelingen in de gezinslocaties campagne voor een eerlijk en onvoorwaardelijk Kinderpardon en het stoppen van arrestaties, opsluiting en uitzetting. De organisatie roept inwoners van Den Helder, die zich inzetten voor een betere wereld, op om de vluchtelingenkinderen in de gezinslocaties een hart onder de riem te komen steken. “Op 22 mei houden we samen met de kinderen uit de gezinslocaties en hun ouders een manifestatie in Den Helder. Inwoners van Den Helder zijn van harte uitgenodigd!” Van 14:30 tot 15:30 uur is er een persconferentie op het Julianaplein met de kinderen uit de gezinslocatie Den Helder. Daarna is er een betoging met verschillende sprekers. “Ook de kinderen uit Den Helder zijn van harte uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te komen maken met hun leeftijdsgenoten. Maak een mooie tekening en neem die mee!”

Meer informatie over de gezinslocaties en de campagne is te vinden op de website www.geenkindaandekant.nl. Facebook event van de
manifestatie in Den Helder: https://www.facebook.com/events/231619390535657/

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

129 reacties

 1. Ben

  duizenden Nederlandse kinderen leven in een minder prettige omgeving of omstandigheden. lijkt mij dat, als je al zo begaan bent met kinderleed, je eerst je eigen mensen een hart onder de riem steekt i.p.v altijd maar dat volk voor te trekken.

  1. Geen kind aan de kant

   Ben, als er duizenden Nederlandse kinderen… jarenlang met het hele gezin op één kamer zouden moeten wonen, ruim onder het bestaansminimum zouden moeten leven, €15 euro boete krijgen als ze op de gang spelen, geen toegang hebben tot adequaat onderwijs, alleen maar naar een verpleegkundig assistent mogen als ze ziek zijn maar niet naar een dokter, maar vooral: iedere dag moeten leven met de angst om gearresteerd en opgesloten te worden én al vriendjes en vriendinnetjes van de ene dag op de andere zien verdwijnen, dan zouden we óók voor hun rechten opkomen!

 2. Dick Berts

  Ik schrijf het volgende met enige schroom op en dat meen ik echt, want er gaat afgrijselijk veel mis rondom vluchtelingenkinderen, totaan verdwijningen aan toe. Toch is iedere demonstratie van of voor vluchtelingen op dit moment een hele domme, op eentje na; Een ‘demonstratie’ waarmee vluchtelingen Nederland bedanken voor de opvang, hoe gebrekkig en ontoereikend die misschien ook is. Het open grenzen beleid is extreem omstreden. Zozeer zelfs, dat Geert Wilders er premier door gaat worden. Onder die omstandigheden pakken andere demonstraties door vluchtelingen totaal verkeerd uit en hebben ze een averechts effect. Mijn advies, laat vluchtelingen taarten bakken op het Julianaplein of iets dergelijks om Nederland te bedanken. Natuurlijk kun je bij een dergelijke actie ook gerust met een kritische noot komen, die dan veel eerder gehoord zal worden dan bij een protestdemonstratie die door velen als ondankbaarheid gezien zal worden.

  1. Simon H

   Dick Berts ik deel je mening, alle vluchtelingen hebben en krijgen de basisbehoefte dit is meer dan de ouderen krijgen in de bejaardentehuizen. Een bedankje in de vorm van aanpassen aan het land waarin je de vrijheid zocht zou dan weleens op de plaats zijn. Vluhtelingen kinderen vragen er niet om en toch worden er veel vluchtelingen kinderen gemaakt om zo de status van nederlander te krijgen hoe zielig dat ook is als deze dan word afgewezen

 3. Judge X

  Ik vind dat alle publicatie’s van problemen rond vluchtelingen (behalve van zij dit op dit moment onderweg zijn),in de dagen voorafgaande aan 4 – 5 – en 6 mei,op een laag pitje horen te worden gezet.
  Op 4 mei dodenherdenking,5 mei bevrijdingsdag en 6 mei herdenking van de moord op Pim Fortuyn; er blijven dan al gauw nog 355 dagen over,waarin alle vluchtelingen alle aandacht kunnen kijken.

  1. Fred

   Vieren van Bevrijdingsdag 5 Mei, zonder door te hebben , dat we nu door vluchtelingen in geheel Europa “bezet” worden.

   1. Judge X

    Of u het door heeft of niet …,wij hebben het recht om ongestoord bevrijdingsdag te vieren of u nu weet waar bevrijdingsdag om draait of niet.

 4. Jonathan

  Er is ons al jaren beloofd door de heersende politieke kaste dat de procedures veel korter zouden duren en wat is er van terecht gekomen? Helemaal niets. Dank VVD CDA D66 PvdA . Ik stem nooit meer op jullie.

 5. chen zhao

  Mijnheer Berts, wat zegt u het weer mooi! Ik ben het met u eens en dat taarten bakken vind ik een goed idee.
  Wat betreft het open grenzen beleid van de EU deel ik de mening van filosoof Ad Verbrugge dat begrensheid een basis behoefte van de mens is (in Trouw, 2/5/16).
  Ik zie die begrensheid onder meer geïllustreerd in de hekken die mensen om hun huis bouwen en de gesloten voordeuren. Je kunt niet straffeloos alle migranten in Nederland opvangen, want dat leidt tot ontwrichting van de samenleving.

  1. Dick Berts

   Helemaal met u eens. Ik vind dat we vluchelingen nog veel meer moeten helpen dan we nu doen en dat mee ik echt. Maar wel op een manier die geen zelfmoord betekent en die op een burgeroorlog uitloopt, waarvan niet alleen wij, maar ook de vluchtelingen het slachtoffer zullen worden. Helpen JA! Maar wel via de goede methode. Analoog daaraan ben ik er heel erg voor, dat er meer aandacht komt voor de uiterst lastige positie van vluchtelingenkinderen. Maar als je dat via een demonstratie doet, dan heb je geen enkele feeling met wat er in de samenleving speelt en bewijs je vluchtelingenkinderen een zeer slechte dienst.

 6. Monique_K

  Wat een trieste en misselijk makende reacties hier, van spreken over ‘dat volk’ tot zeuren over verkeerde timing aan toe, en als klapstuk de bekende overdrijving in het extreem, ‘alle migranten in Nederland opvangen’. Het gaat over kinderen die in hun korte levens vaak al meer ellende mee hebben gemaakt dan wij (de reageerders hier) met z’n allen bij elkaar in ons hele leven, en die nog meer ellende meemaken omdat wij ons niet aan de afspraken houden, afspraken over kinderrechten die wij zelf hebben ondertekent!

  @ Dick Berts .. naar mijn mening is er een significant verschil tussen een manifestatie en een demonstratie. En verder, taarten bakken lijkt een leuke geste, maar hoe wordt dat betaald? Je begrijpt dat het hoe dan ook gezever zou geven door de azijnpissers, als ze het zelf betalen kunnen ze vast toe met minder leefgeld en als ze het niet zelf betalen kosten ze weer meer geld?

  1. Fred

   Het gaat hier over vluchtelingen met hun kinderen die hier al langere tijd zijn, en die op het punt staan teruggestuurd te worden wegens afwijzing van hun asiel aanvraag. En die nog enkele wettelijk stappen kunnen zetten. Dus niet over kinderen die alle oorlogsellende van heden te dage hebben meegemaakt. Het is nog maar de vraag , of de kinderen waar dit over gaat wel oorlogsellende hebben meegemaakt. Grote kans , dat zij hier geboren zijn op verzoek van asielknuffelaars ( kinderen maken , maakt de kans op asiel groter ) En lees de bijdrage van Dick Berts eens goed en laat dat eens goed tot je door dringen. Een bijdrage , recht uit het hart geschreven en goed onderbouwt. Het gaat niet meer . Er worden middelen gebruikt voor de opvang en financieering van het vluchtelingen probleem die daar niet voor bestemd zijn. En die ten koste gaan van de eigen bevolking.

  2. Dick Berts

   Gezever?? Azijnpissers?? Het bakken van wat eenvoudige taarten hoeft bijna niks te kosten. En ze hoeven niet heel Den Helder van taart te voorzien, want het gaat natuurlijk om het gebaar en niet zozeer om de taart zelf. Het niet willen opvangen van een enkele vluchteling gaat in EU verband 250 duizend euro aan boete kosten. Dat geeft je een beetje een idee, wat voor onmetelijke inspanningen we moeten doen om de almaar aanzwellende stroom vluchtelingen op te vangen. En wat krijgen we ervoor terug? Alleen klachten. En of die nou in de vorm van een manifestatie of een demonstratie komen, is natuurlijk gezever. Ik zeg beslist niet dat vluchtelingen niet mogen klagen. Ik heb er alleen kritiek op, dat ze uitsluitend klagen en nooit bedanken. Helaas komt dat deels ook, omdat in een aantal culturen waaruit grote groepen vluchtelingen afkomstig zijn, een ander helpen niet wordt gezien als een daad van menslievendheid, maar als een onderdanig zwaktebod, dat om meer vraagt. Toch blijf ik pleiten voor een open hart voor vluchtelingen, maar zonder zelfmoord te plegen via open grenzen.

   1. Monique_K

    Ja, gezever en azijnpissers, en blijkbaar hoor jij daar ook bij. Hoe kom je aan het idee dat ze nooit bedanken? Omdat je dat nooit in de krant leest want geen nieuws? De klachten daarentegen, al zijn ze nog zo terecht, worden uitvergroot tot in het absurde. En om dan te beweren dat het geven van hulp in een aantal culturen gezien wordt als een onderdanig zwaktebod, man oh man, hoe kom je aan die onzin? Er zijn wel culturen die het accepteren van hulp als onderdanig zwaktebod zien, want je hoort je problemen zelf op te lossen, maar omgekeerd heb ik nog nooit van gehoord, bij alle culturen die hier komen is het geven van hulp aan zwakkeren zelfs ingebouwd in het geloofssysteem! Overigens, hebben we in de jaren 90 zelfmoord gepleegd? Toen zaten hier veel meer vluchtelingen als nu! Alleen hadden we toen nog geen internet, dat mensen elkaar lekker konden opstoken met ongenuanceerde onzinnige verhalen!

 7. chen zhao

  Monique K.,

  Kunt u mij zeggen hoeveel migranten wij moeten opvangen in Nederland? U vindt dat ik overdrijf, maar ik vrees dat er de komende jaren geen eind zal komen aan de migrantenstroom. Volgens eurocommissaris Frans Timmermans heeft meer dan de helft van alle migranten een economisch motief om naar Europa te komen. Men is niet op de vlucht voor bommen, maar op zoek naar welvaart. Een begrijpelijk motief, dat echter niet het recht geeft om Europa te “bezetten”. Binnen zonder kloppen noem ik het.
  Gezien uw empathie voor de vluchtelingenkinderen, denk ik dat u er al veel gezien heeft. Misschien zelfs traumatische en verminkte kinderen.
  Zelf heb ik veel jonge goeddoorvoede “vluchtelingen” in jeans gezien, met iphones en Nike sportschoenen.
  Ach ja, wellicht vergis ik mij en moet ik eens bij Hans Anders langs gaan….

  1. Monique_K

   Je hebt gemist dat Timmermans allang terug gevloten is met zijn onzinnige verhaal? Nog een keer dan maar .. http://www.nrc.nl/next/2016/01/29/frans-timmermans-blijft-bij-eigen-cijfers-1585781 .. en dan hopen dat het deze keer wel blijft hangen.
   Ook leuk dat je de vluchteling tussen aanhalingstekens plaatst als die goed doorvoed is in jeans met Nikes en een iPhone, al ligt je hele stad in puin en vliegen de kogels en bommen om je oren, je mag pas vluchten als je je Nikes en iPhone hebt weggedaan en vel over been bent? Dan pas ben je zielig genoeg om vluchteling genoemd te worden? Dus nee, geen Hans Anders voor jou, jouw probleem zit tussen je oren en wordt vooroordeel genoemd, dat is niet te verhelpen met een bril.
   Overigens gaat het hier niet om de vluchtelingen van nu, het gaat om de kinderen van vluchtelingen die hier al geruime tijd zijn, en tegen alle afspraken in gevangen worden gezet. Begrijpt u? Wij hebben die afspraak gemaakt, wij zetten geen kinderen gevangen, en wij houden ons niet aan die afspraak! Als u dat de gewoonste zaak van de wereld vindt moet u ook niet gaan zeuren als anderen, zoals Rutte bijvoorbeeld, of de Stadspartij, zich niet aan de afspraken houdt!

 8. Jonathan

  In moslimlanden rond Europa van Marokko tot en met Pakistan wonen twee keer zoveel mensen als in Europa en ze zijn onderweg naar hier. Dat zijn geen vluchtelingen maar gewone economische migratie.

 9. Geen kind aan de kant

  Beste mensen,
  Als één van de organisatoren van de manifestatie ‘Geen kind aan de kant’ wil ik even wat misverstanden wegnemen: de kinderen om wie het gaat zijn vaak al langer dan vijf jaar hier (dat is lang, in een kinderleven en lang genoeg om hier geworteld te raken!), maar de meeste kinderen zijn in het land van herkomst geboren (en dus niet hier ‘gemaakt’). Het aantal kinderen dat worstelt met post-traumatische stress stoornis door ervaringen in dat land van herkomst is schrikbarend hoog. Om maar een voorbeeld te noemen: er zijn nogal wat Afghaanse gezinnen. Met 11.000 burgerslachtoffers per jaar in Afghanistan zijn ‘economische redenen’ niet bepaald de belangrijkste om hier te komen…
  Deze kinderen maken het terugkeerbeleid aan den lijve mee: invallen, arrestaties, opsluiting. De achterblijvers zien hun vriendjes en vriendinnetjes één voor één verdwijnen. Zouden wij, als ouders, het acceptabel vinden als onze eigen kinderen hiermee geconfronteerd zouden worden? Nee, en terecht. Maar voor de vluchtelingenkinderen zijn dergelijke ervaringen net zo bedreigend en schadelijk.

  De manifestatie in Den Helder is op 22 mei, niet deze week met 4 en 5 mei. Maar juist als we gedenken en de vrijheid vieren, kunnen we ons ook afvragen: is die vrijheid en dat leven zonder angst voor iedereen? Een reden des temeer om voor ieders rechten op te komen, zeker als het om de rechten van kinderen gaat.

  Mensen die meer informatie willen en alle feiten graag op een rijtje zien, kan ik van harte aanraden om een kijkje te nemen op de website, daar is ook een informatiebrochure die kan worden gedownload.

  1. Judge X

   Jullie timing is gewoon FOUT en u probeert een vergelijk te trekken met de razzia’s van de tweede wereldoorlog !
   Die vergelijking gaat volkomen MANK !
   Deze BESCHAMENDE OPSTELLING van u (er kan ook niet even gewacht worden tot na 4 mei) gaat wat mij betreft te ver en ik denk ook dat het op 22 mei averechts gaat werken.
   Duidelijk gepland door een stelletje ‘sociaal’ advocaten.

   1. Geen kind aan de kant

    Beste Judge X, om te kunnen oordelen of die vergelijking mank gaat, wil ik u van harte uitnodigen om de verhalen van de kinderen op de website te lezen: https://geenkindaandekant.wordpress.com/verhalen-van-kinderen/, misschien dat u, als u het door hun ogen bekijkt, zich wat makkelijker voor kunt stellen wat het betekent als je ’s ochtends door de politie uit je bed gehaald wordt.
    Maar als de ervaringen van de kinderen zelf – die het in tegenstelling tot u aan den lijve meemaken – niet overtuigend genoeg zijn, leest u dan vooral ook de publicaties van academici die onderzoek hebben gedaan naar de situatie in de gezinslocaties. Het oordeel van de VN Kinderrechtencommissie in 2015 was overduidelijk: deze situaties leveren een schending van de Kinderrechten op en bedreigen de kinderen in hun ontwikkeling. Opkomen voor kinderrechten kan op geen enkel moment een beschamende opstelling zijn.

    1. Judge X

     Op 3 mei 2016 komen met een vergelijking naar de jaren 1940 – 1945,waarbij miljoenen Joden,Zigeuners,geestelijk gehandicapten (en onder deze 3 groepen ontelbare kinderen) en homoseksuelen,bij razzia’s werden opgepakt en na een lange nare reis in vernietigingskampen werden vergast en verbrand; vind ik beschamend ja !
     U geeft hier nu ook zelf toe dat de vergelijking wordt gemaakt en die ik dus mank vind gaan.
     Uw aankondiging van de manifestatie had bijvoorbeeld nu en zonder de brutale vergelijking bij de media kunnen worden aangeboden (tot 22 mei zijn er nog ruim 14 dagen),maar het moest op 3 mei gebeuren aan de vooravond van 4 mei (dodenherdenking); voor mij reden om uw initiatief verder te boycotten en ik denk dat ik niet de enige zal zijn.

     1. Monique_K

      Hoh zeg, jij komt met die vergelijking, jij legt die link want jij vindt de aankondiging kort voor 4-5-6 mei niet kunnen, jij vindt dat de slachtoffers die wij NU maken hun mond dienen te houden zolang jij met je eigen leed bezig bent. Het interesseert je blijkbaar totaal niet dat deze kinderen nu lijden, door de dingen die wij doen, ondanks het feit dat we andere dingen hebben afgesproken en ondertekent. Je eigen leed, het herdenken van doden is belangrijker dan goede zorg voor levende kinderen?
      Overigens en fyi, het is heel normaal om persberichten aangaande manifestaties en dergelijke 3 weken van te voren uit te geven, zodat mensen die willen komen de tijd hebben om het in te plannen. Ik vermoed dan ook dat dit persbericht maandagmiddag 2 mei verstuurd is en dinsdagochtend in alle vroegte hier geplaatst, dus niet aan de vooravond van 4 mei zoals jij suggereert.

     2. Judge X

      Lees het artikel nog maar eens goed MK,het druipt er van af en hij of zij geeft het nog toe ook.
      De meeste mensen lezen zo’n artikel ’s avonds pas en reageren dan Einstein.
      Ik had het ook in de gaten toen ze bij Pauw aanschoven.
      Wolven in schaapskledij dus !

     3. Geen kind aan de kant

      Wat Monique al zegt, het persbericht is drie weken van tevoren verstuurd, op maandagavond. Voor Den Helder is dat 3 weken van tevoren, voor andere locaties (Gilze-Rijen, Katwijk en Den Helder) waar we het weekend daarvoor heen gaan is dat 2 weken van tevoren, dus de tijd begon te dringen. Judge, ik ging door op de link die jijzelf legde, maar op respectvolle wijze – jij maakt er nu zelf iets heel groots van en ik heb het woord razzia niet in de mond genomen.
      Je zegt dat je het gaat boycotten – prima, het staat iedereen vrij om te komen of niet. Gezien je eerdere commentaren had ik sowieso niet echt de indruk dat je van plan was om aan te sluiten.

      Toen ‘ze’ bij Pauw aanschoven… Martine Goeman van Defence for Children zat met twee vluchtelingenjongeren bij Pauw, over de campagne ‘Ik Blijf Hier’. Het gaat om dezelfde jongeren, dezelfde problematiek en we ondersteunen elkaar waar mogelijk, maar het zijn wel twee verschillende campagnes en twee hele verschillende organisaties. Deze heet ‘Geen kind aan de kant’.

      Over die wolven: Judge, ik hoop dat we ooit met een kopje koffie erbij een gewoon gesprek kunnen aangaan. Ik denk dat we een stuk minder eng zijn dan je denkt…

     4. Judge X

      U hoeft het woord razzia helemaal niet in de mond te nemen,als u toegeeft dat de link bestaat.
      En om mij te overtuigen dat de link niet mank gaat,nodigt u mij uit om de website te bezoeken.
      Conclusie: de link bestaat.
      Twee verschillende organisaties,twee verschillende namen,zelfde jongeren,zelfde problematiek en zelfde foute datum.
      Conclusie: een kopje koffie zit er niet,want u heet ‘Geen kind aan de kant’ en ik heet ‘Judge X’.
      Advies: niet meer doen op 3 mei,want anders haal ik deze discussie weer naar voren. 🙂

    2. Kobus

     Al;s de kinderen mogen blijven gaan de ouders van hen dan wel terug? Over een trauma gesproken. Of zijn het juist de ouders die mede met steun van linkse oppositie deze kinderen graag “naar voren schuiven” om zo zelf ook te mogen blijven.

 10. Loet

  RB –
  ‘’zijn dat die kinderen die het zwembad zo fijn vertoeven vinden?’’
  Ongefundeerde suggestieve kwaadsprekerij. Heeft u de kinderen waarvoor deze campagne loopt weleens gesproken? Voelt dat nu goed, dat stoken vanachter een toetsenbordje?

  Ben –
  ‘’duizenden Nederlandse kinderen leven in een minder prettige omgeving of omstandigheden. lijkt mij dat, als je al zo begaan bent met kinderleed, je eerst je eigen mensen een hart onder de riem steekt i.p.v altijd maar dat volk voor te trekken.’’
  ‘Eigen volk eerst’. Lijkt mij onzin en een enge uitspraak. Elk kind heeft recht op een normaal bestaan. De situatie met de kinderen in gezinslocaties is onvergelijkbaar met de meerderheid van de Nederlandse kinderen. Maar organiseer zelf wat voor ze zou ik zeggen, niemand houdt je tegen.

  Dick Berts –
  Ten eerste: demonstreren is een recht. Ik zie niet in waarom deze kinderen taarten moeten bakken uit dankbaarheid voor het feit dat ze elk moment door de politie opgepakt kunnen worden en als misdadigers gevangen gezet in kamp Zeist. Weet u eigenlijk wel wat voor plek dat is? Weet u eigenlijk hoe het is voor een kind, om te proberen te slapen met de wetenschap dat je elk moment opgepakt kan worden, zonder iets misdaan te hebben? Die kinderen weten het wél, het is de dagelijkse realiteit voor ze. Lees u anders eerst eens even in op geenkindaandekant.nl dank u.
  PS kinderen starten geen burgeroorlog, volwassen mensen die de samenleving willen ontwrichten uit angst dat ze wat tekort komen zorgen tot nu toe voor de rottigheid. Lees er de berichtgeving over de anti-vluchtelingenprotesten maar eens op na.

  Simon H-
  ‘’alle vluchtelingen hebben en krijgen de basisbehoefte ‘’
  Lijkt me niet waar. Opgepakt worden als kind, terwijl je niets misdaan hebt en in een gevangenis gezet worden a la kamp Zeist, achter betonnen muren en bewaking met honden en camera’s en hekken onder stroom is geen basisbehoefte.

  ‘’dit is meer dan de ouderen krijgen in de bejaardentehuizen’’
  Dat is een feitelijk onjuiste bewering, maar ga er wat aan doen, zou ik zeggen. Het geld dat in de zorg bezuinigd wordt komt overigens niet ten goede van het opvangbudget: dat is n.l. ook verminderd door dit kabinet. Denk eerder eens aan megalomane projecten als de Fyra, JSF, Betuwelijn, meer asfalt en 130 km/uur zones, als u het toch over de ‘kostenboeg’ wil gooien.

  Judge X –
  ‘’Ik vind dat alle publicatie’s van problemen rond vluchtelingen (behalve van zij dit op dit moment onderweg zijn),in de dagen voorafgaande aan 4 – 5 – en 6 mei,op een laag pitje horen te worden gezet.’’
  Vrije pers is iets normaals dacht ik? We leven nog altijd in een rechtsstaat.

  Fred –
  ‘’Grote kans , dat zij hier geboren zijn op verzoek van asielknuffelaars ( kinderen maken , maakt de kans op asiel groter )’’
  Wat moet u een pervers brein hebben om dit te suggereren. En een alu-hoedje. Tuurlijk joh, vluchtelingen doen expres hun kinderen dit aan, op verzoek van ‘asielknuffelaars’. Gadverdamme wat een ordinaire haatzaaierij.

  chen zhao –
  Eurocommissaris Frans Timmermans heeft aantoonbaar gelogen over de cijfers en is niet de meest betrouwbare bron om aan te halen. Just sayin’.

  Jonathan –
  ‘’In moslimlanden rond Europa van Marokko tot en met Pakistan wonen twee keer zoveel mensen als in Europa en ‘’ze zijn onderweg naar hier’’.
  Dat laatste is niet waar. In de regio aldaar wordt al tijden een veelvoud van de vluchtelingen opgevangen. Lees u eerst eens in.

  Samenvattend: zo’n duizend hier gewortelde kinderen en hun gezinnen hebben volgens een afspraak die NL ondertekend heeft het recht om te blijven, maar worden door falend beleid van hot naar her gesleept, en verblijven doorgaans jaren in een soort half-open gevangenis om na al die tijd wachten alsnog uitgezet te worden naar een land dat ze niet kennen en waarvan ze de taal niet spreken, maar niet eerst voordat ze nog een paar weken gevangengezet worden achter dikke betonnen muren en een hek onder stroom, als criminelen. En dat vinden wij allemaal prima, anno nu. Omdat we bang zijn dat die kinderen iets van onze welvaart afpakken. En we hebben het al zo slecht met z’n allen, kijk maar naar ‘onze’ ouderen (waar de overgrote meerderheid van ons overigens zelf niets voor doet, maar dat terzijde). Applaus voor uzelf en een fijn bevrijdingsfeest gewenst. ‘Vrijheid geef je door’ nietwaar?

  1. Hotmail 2

   @Loet en @Geen kind aan de kant, ik vind jullie geweldig en bewonderenswaardig om nog op al die negatieve reacties met narcistische trekjes te reageren.

  2. Fred

   Het bewust kinderen op de wereld zetten ,om hier een grotere kans op asiel te krijgen, is niet van mij persoonlijk afkomstig. Enige tijd geleden, is er hierover een discussie geweest met iemand die met vluchtelingen gewerkt heeft. Die kwam met dat verhaal, dat advocaten die de vluchtelingen bijstaan hen adviseren om aan kinderen te beginnen , omdat dan de kans op een verblijfstatus groter is, daar er dan kinderen in het geding zijn. Daar kwam ook de uitspraak babyfabrieken uit voort. Bovendien , haalt u van alles uit de kast waarom de in beginsel uitgeprocedeerde asiel zoekers hier volgens u moeten blijven. Nergens , voert u aan waarom.. besloten is , dat deze mensen binnenkort terug naar hun eigen land moeten . Volgens mij , bent u zelf èèn van de knuffelaars die koste wat het kost deze mensen hier willen houden ,terwijl ze in de laatste procedures zitten tot wel of niet uitzetting. En alle mogelijkheden hebben doorlopen om hier te kunnen en mogen blijven. U, probeert gewoon alle gemaakte afspraken omtrendt het terugkeer beleid met alle mogelijke middelen te omzeilen, opdat deze mensen hier kunnen blijven.

   1. Hotmail 2

    Wel eens bedacht dat ze mogen blijven van de rechter en dat de staat in beroep gaat en zo de procedures eindeloos worden!

    1. Fred

     Weleens aan gedacht, dat een rechter niets uit eigen beweging doet ? Dat het OM en asiel advocaten een zaak waarin een rechter zo’n uitspraak doet hebben aangespannen voor/ tegen een uitzetting? En dat beide partijen tegen de uitspraak van de rechter in beroep kunnen gaan ? Zo, worden de procedure’s inderdaad eindeloos. En als er dan wat over gezegd wordt , dan wordt je uitgemaakt voor narcist.

     1. Hotmail 2

      WIJ leven in een rechtstaat. Wel jammer dat jij altijd de asielzoeker schuldig acht en daar met narcistische trekjes op reageert, ook op andere fora. Dit is iets milder als voor narcist uitgemaakt worden.

  3. Judge X

   Een eigen mening beste Loet,wordt óók gefaciliteerd door die zelfde rechtstaat en bovendien bedoelde ik mij meer te richten,op enig moreel besef bij de aanbieders van deze publicatie,dan op de publicist (maar het kan inderdaad verkeerd gelezen worden).

 11. Dick Berts

  Natuurlijk is demonstreren een grondrecht. Hetzelfde geldt voor het uiten van de mening dat een bepaalde demonstratie niet verstandig is. Omdat hierboven zoveel woorden worden gebruikt, zal ik eens proberen om het probleem zo kernachtig mogelijk samen te vatten; Veel mensen willen zichzelf zo graag een lieverd vinden, dat ze niet eens door hebben, dat de methode die ze daarvoor gebruiken de hele samenleving laat instorten.

  1. Loet

   Het probleem is, dat veel mensen zich zo graag egoïstisch, cynisch en keihard anti-sociaal opstellen (precies naar de huidige heersende mode onder de meerderheid van de Nederlanders) dat ze niet eens doorhebben dat de methoden die ze daarvoor gebruiken (consequent leugens en hatelijkheden verspreiden zodra de media over vluchtelingen bericht) de samenleving polariseert en ontwricht. Het lijkt onderhand op een soort hetze tegen alles wat sociaal is, om maar ons eigen gevoel van ‘wij hebben het zo slecht en dat komt door zus-en-zo zondebok’ te verdedigen. We zouden van het verleden iets geleerd moeten hebben?

   1. Judge X

    Misschien denkt de meerderheid die u noemt: ‘wij hebben het zo slecht nog niet en dat willen we graag zo houden’!
    En misschien legt u als minderheid immorele links met het verleden,waarin een minderheid de macht greep en de wereld in het ongeluk stortte.

    1. Loet

     Een minderheid die de wereld in het ongeluk stortte? Hier in NL collaboreerde de meerderheid met de bezetter uit angst voor hun hachje. Lees maar eens na. Datzelfde mechanisme is opnieuw in werking. U schrijft het zelf nota bene: ”Misschien denkt de meerderheid die u noemt: ‘wij hebben het zo slecht nog niet en dat willen we graag zo houden’!”

 12. lou

  kom zondag middag lekker zwemmen ,met je blonde dochter van 12
  en maak mee wat je nooit ziet of leest
  arm meisje

 13. Dick Berts

  Inderdaad, kinderen hebben er recht op, dat we geen oerstomme politiek voeren, die ertoe leidt dat er nergens meer een veilige plek op aarde is zonder burgeroorlog, van waaruit kinderen die het slecht hebben vooral in hun eigen regio geholpen kunnen worden. En die hulp zou ik graag fors op willen voeren. Verschrikkelijk om voor een harteloze narcist te worden uitgemaakt als je nog een heel klein beetje kunt nadenken en niet zomaar in het wilde weg direct je primaire gevoelens volgt.

  1. Hotmail 2

   Gelukkig heb ik niemand voor narcist uitgemaakt, alleen “negatieve reacties met narcistische trekjes ” benoemd.
   Zolang er geen definitieve oplossing is voor de 50 á 60 miljoen vluchtelingen wereld wijd is hulp verplicht.

 14. Geen kind aan de kant

  Nog maar even wat feiten, zodat iedereen zich goed geïnformeerd een mening kan vormen: rechters bepalen niet of een gezin hier mag blijven of niet. In tegenstelling tot andere EU-landen waar rechters zich wel inhoudelijk mogen uitspreken over asielzaken, mag dat in Nederland niet. Een rechter mag alleen terugverwijzen naar de IND, die de beslissing neemt. Dat de IND regelmatig onzorgvuldig handelt bij de beoordeling blijkt wel uit het aantal ‘afgewezen asielzoekers’, waarvan later blijkt dat ze wel degelijk recht hebben op een vluchtelingenstatus. Verder geeft het toch ook wel te denken dat landen als Afghanistan, Somalië en Irak door de IND veilig genoeg worden verklaard om naar uit te zetten.
  Procedures zijn allesbehalve ‘eindeloos’. Er zijn in de praktijk ontzettend veel criteria verbonden aan de verschillende procedures. Misschien was het in de jaren ’90 makkelijker om ‘eindeloos door te procederen’, tegenwoordig is daar echt geen sprake van.

  Dan nog even iets over het bewust ‘maken’ van kinderen in de hoop op een verblijfsvergunning: alle asieladvocaten weten heel goed dat het hebben van kinderen totaal niet leidt tot een verblijfsvergunning. Ik ben dan ook nog nooit een advocaat tegen gekomen die een dergelijk advies geeft. Wat maakt dat we denken dat wij, als ouders, onze kinderen in liefde krijgen, maar dat dat bij andere ouders niet zo is? Maken wij onze kinderen zodat we lekker veel kinderbijslag krijgen?
  Tenslotte over de nauwelijks verholen beschuldiging van het lastig vallen van meisjes van twaalf in een zwembad (heeft u gelezen waar het over gaat? Over KINDEREN van vluchtelingen). Laten we, voor de veiligheid van onze kinderen, alle nederlandse misbruikers terstond uitzetten naar hun eigen land. Oh. Oeps, probleem. Dit is hun land.

  1. Judge X

   Ja inderdaad ‘oeps probleem’; dankzij 60 jaar links beleid met fascistische trekjes,hulp van sociaal advocatuur en afwezigheid van integratieplicht !
   Maar u heeft uw doel bereikt; veel aandacht voor úw manifestatie op de dag van ònze dodenherdenking.

   1. Loet

    De afgelopen 60 jaar was er geen links kabinet in NL, maar het roeptoetert vast lekker zo met de meute mee, gooi er nog eens het woord fascistisch in en bingo! Judge X u leest niet maar u houdt kennelijk van zomaar wat in het wilde weg roepen. Maar u heeft uw doel bereikt; veel aandacht voor úw ongefundeerde geklaag op de dag van ònze dodenherdenking.

    1. Judge X

     Wie heeft het over links kabinet ?
     U leest blijkbaar graag wat er niet staat en transformeert het tot wat er in uw straatje past.

 15. chen zhao

  Loet,

  Bent u wel eens in een zorgcentrum voor ouderen geweest en heeft u daar goed rondgekeken?
  Ik ben zelf werkzaam in een zorgcentrum en constateer ieder jaar dat de zorg achteruitgaat. Er wordt bezuinigd op personeel en zelfs voeding.
  Elders schreef ik al dat de zwakkeren van de samenleving -ouderen, zieken, uitkeringsgerechtigden- de tol voor een barmhartig toelatingsbeleid m.b.t. de “heilige” vluchteling moeten betalen. Maar daar hoor ik u nauwelijks over, gezeten achter uw comfortabele bureau.
  De vluchtelingenindustrie heeft er belang bij dat Nederland overspoeld wordt met migranten. COA medewerkers, asieladvocaten etc. zijn zodoende zeker van hun baantjes.
  Dat de samenleving ontwricht wordt zal hun een worst wezen.

  1. Loet

   chen zao ik werk in de zorg en heb al een stuk of tien bezuinigingsrondes in deze kabinetsperiode meegemaakt, dus hou op met uw aannames dat ‘ik wel achter een comfortabel bureau zou zitten’, beetje goedkope truc zo op de man spelen. Gooi a.u.b. ook geen fabeltjes meer de wereld in over ouderen die moeten betalen voor de opvang van vluchtelingen, dat is eenvoudigweg niet waar. De bezuinigingen op de zorg en meer van die volgens velen ‘linkse hobby’s’ komen ten goede aan projecten als de JSF (waarvan het budget -tig keer hoger is dan vele sociale uitgaven opgeteld). Daar hoor ik u niet over.
   Bekijk er ook de cijfers eens op na over wat u ”overspoeld” noemt. Ik vind die opmerking weinig realistisch. zie ook http://www.flipvandyke.nl/2016/01/de-regering-verwacht-voor-dit-jaar-minder-asielzoekers/#more-3663 waarin uitgelegd wordt hoe gegoochelt met de cijfers, omdat het schrikbeeld van een tsunami nu eenmaal beter verkoopt. Met één ding ben ik het eens: er is sprake van een vluchtelingenindustrie. Daar zijn echter de vluchtelingen allleen maar de dupe van, niet de oorzaak. Die ligt in het beleid.

   1. RB

    Loet, een feit is dat in Den Helder nu 1247 asielzoekers vertoeven en dat we er nog eens 313 bij krijgen in 2016 bij gelijke verdeling worden er 1560, ik vind het nogal wat en als je kijkt dat de gemiddelde kosten 22.100 euro PP zijn, is dit een jaarlijkse kostenpost van bijna 35 miljoen in Den Helder alleen,

    1. Hotmail 2

     Wat zal jij trots zijn op jezelf als je niet verder KAN denken. Blijf vooral mensen omzetten in €’s. Doe je dat ook met andere mensen??? Zoals, ach, vul het zelf maar in.

     1. chen zhao

      Blijkbaar vindt u het weerzinwekkend dat de waarde van een mens in euro’s wordt uitgedrukt. Ik ook Hotmail 2, maar het is nu eenmaal zo in deze consumptiemaatschappij.
      Vanaf zijn geboorte tot zijn dood worden er door de overheid kostenberekeningen op de mens losgelaten. Ouderen, studenten, zieken, gehandicapten etc. ontkomen daar niet aan.
      Een uitzondering lijkt de groep migranten te zijn. Toen Wilders enkele jaren geleden de kosten van de immigratie wilde berekenen kreeg hij geen medewerking van het kabinet . Pechtold, van D’66, gaf aan dat zijns inziens mensen geen verlies en winstrekening vormen. Wat een huichelaar: zijn die ouderen, studenten, zieken en gehandicapten dan geen mensen?

      i

    2. Geen kind aan de kant

     Het overheidsbudget voor asielbeleid (inclusief medwerkers IND, COA, DT&V, IOM, VWN en ambtenaren op het ministerie) is 0,26% van het totale overheidsbudget.

 16. Bodelo

  Het grote probleem is m.i. niet eens zo zeer het al dan niet uitzetten van vluchtelingen en/of kinderen. Dat is ook een andere discussie waar hier geen aandacht voor wordt gevraagd.
  Het probleem is vooral dat de procedures zo eindeloos lang duren.
  Met de beperkte middelen die er zijn, zijn kinderen in staat om binnen 5 jaar volledig te integreren (gek genoeg is dat iets wat we juist willen). Echter, als na jarenlange procedures uiteindelijk toch besloten wordt het kind geen asielstatus te verlenen wordt een geïntegreerd kind uitgezet. Een vreemde en beschamende situatie waar m.i. best aandacht voor gevraagd mag worden.
  En er is totaal geen relatie met 4, 5 of 6 mei. De betoging is op 22 mei gepland. Een prima datum!

 17. strandloper

  Eens met Bodelo. De Nederlandse overheid heeft toegelaten, dat door de ellenlange procedures kinderen van vluchtelingen, al dan niet in Nederland geboren, hier hun thuisland hebben gevonden. Je houdt ze een worst voor om die na vijf jaar, gelijk het Rolo-ettertje, terug te trekken. Niet acceptabel en dus verblijfsvergunning voor het gezin.
  ‘Geen kind aan de kant’ en ‘Loet’ brengen hier gelukkig wat nuances aan op de veelal “goede vaderlanders” en “onze dodenherdenkers”.

  1. Judge X

   Wat zeuren we toch eigenlijk allemaal; met iedere 5 jaar een generaal pardon verzoek op 3 mei en elk jaar de opening van 6 nieuwe moskeeën is het probleem opgelost.
   Dan had de overheid maar beter z’n best moeten doen.

 18. Geen kind aan de kant

  Gezien het feit dat het argument van ‘ellenlange procedures’ vaak terugkomt, is het misschien een goed idee om daar ook een kijkje achter de schermen te geven: hoe kan dat eigenlijk?
  Iedere asielzoeker die in Nederland komt, dient een asielverzoek in. Percentueel gezien worden – met uitzondering van de verzoeken van Syriërs – de meeste verzoeken binnen acht dagen afgewezen. Een gedeelte (m.n. Syriërs) krijgt binnen acht dagen een positief besluit. Dan is er een grote groep die de ‘verlengde procedure’ in gaat. De IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) neem dan vaak maanden, zo niet jaren om een besluit te nemen. Een minderheid krijgt dan een verblijfsvergunning (maar die kan ook later weer ingetrokken worden, zoals bij veel Irakezen is gebeurd), de meerderheid krijgt een afwijzing.
  Iedereen – Nederlanders, niet-Nederlanders – heeft het recht om tegen een beslissing in beroep te gaan. Als dat gebeurt, dan mag een rechter in Nederland niet besluiten om een asielzoeker een verblijfsvergunning te geven: een rechter mag alleen zeggen dat de IND opnieuw een beslissing moet nemen. Dus begint er weer een maanden- of jarenlang traject. Als een rechter oordeelt dat de IND onzorgvuldig gehandeld heeft, mag het ministerie daar weer tegen in beroep gaan. Eigenlijk wordt ieder positief besluit van een rechter gevolgd door een hoger beroep van het ministerie, (er zijn gevallen waarbij dit tot zes keer toe gebeurt!) en zo zorgt met name de IND er zelf voor dat het een ellenlang verhaal wordt.

  Over het ‘stapelen’ van procedures: er zijn inderdaad verschillende mogelijkheden: hoger beroep, Raad van State (die in 90% van de gevallen afwijst), Europees Hof (maar tijdens zo’n procedure kunnen mensen nog steeds uitgezet worden) of bijvoorbeeld een aanvraag voor het Kinderpardon of een medische procedure. Aan al die procedures zitten enorm veel voorwaarden verbonden. Voor een medische procedure moet het probleem aantoonbaar levensbedreigend zijn en moet er in het land van herkomst aantoonbaar geen adequate zorg zijn. In de praktijk: één ziekenhuis in een gebied zo groot als Nederland betekent ‘adequate zorg’.
  Nog een voorbeeldje: voor een hernieuwde asielaanvraag moeten er aantoonbare nieuwe feiten zijn, bijvoorbeeld documenten uit het land van herkomst. Vaak is het onmogelijk om die documenten te krijgen, omdat die overheid ze niet afgeeft of omdat je jezelf in levensgevaar brengt als je ze aanvraagt (en je dus bekend maakt). Lukt het iemand wel om die documenten bij elkaar te brengen, dan zegt de IND: waarom heb je die bij je eerste aanvraag niet ingebracht? En wordt de aanvraag afgewezen…
  Theoretisch gezien zouden mensen dus procedures kunnen ‘stapelen’, maar in de praktijk is daar door de vele voorwaarden geen sprake van.

  Mochten er mensen zijn die nou eens willen weten hoe het nou echt zit: we kunnen op aanvraag ook informatie-avonden organiseren. Geen links of rechts gepraat, maar simpel met de cijfers en feiten kijken wat de realiteit is. Zodat iedereen zich, goed gefundeerd, zelf een mening kan vormen.

 19. Angel

  Nee dank je, heb m ’n buik al vol over jullie gekrakeel over vluchtelingen en kinderen van vluchtelingen. Vreselijk hoor allemaal maar zijn wij de aangewezen persoon om dat allemaal op te lossen, dacht het toch van niet.

 20. Dick Berts

  Laten we direct voor 1,4 miljard Chinezen barakken en daarna woningen gaan bouwen, want deze mensen leven in een verschrikkelijke dictatuur. Chinezen worden aan de lopende band gemarteld door hun overheid. En als we ze niet opvangen zodra ze kunnen vluchten, zijn we harteloze beesten die alleen voor zichzelf leven. Weet je wel hoe slecht vooral Chinese kinderen worden behandeld? We hebben er voor getekend om die kinderen op te vangen en dan mogen hun ouders uiteraard ook blijven. Beest, hoe kwam je op de gachte! Grenzen sluiten op grond van overmacht?? De Chinezen verkeren in een overmacht situatie, wat een harteloosheid weer, ga je diep schamen. Je bent helemaal geen lief mens zoals ik. Egoist!!! De Chinezen opvangen, dat redt onze maatschappij gewoon!

  1. Monique_K

   Aah wat lief, een variatie op ‘de hele wereld’, een ‘tsunami van Chinezen’ 🙂 Als je met zulke onzinnige overdrijvingen aan moet komen zal je wel geen goede argumenten meer hebben.
   Maar je hebt duidelijk niet begrepen waarover het gaat. Het gaat niet erom dat we ervoor getekend hebben om deze kinderen op te vangen, het gaat erom dat we ervoor getekend hebben dat we geen onschuldige kinderen in gevangenissen opsluiten. En dat doen we dus wel, dat moet anders!

   1. Dick Berts

    De Gutmenschen zijn zo gehecht aan hun zelfbeeld van lieverd, dat niets helpt, geen enkel argument en geen enkele stijlvorm kan ze wakker schudden voor de doelbewuste invasie van miljoenen die op ons afkomt. Daarbij worden echte vluchtelingen en onschuldige kinderen als wapen tegen ons ingezet. In je softheid blijven steken pakt dan terminaal uit. Voor iedereen. Dus koppetje erbij, grenzen dicht en dan een mega humanitaire hulpoperatie om de gevolgen van het sluiten van de grenzen zo goed mogelijk te compenseren. Natuurlijk ben ik niet voor het opsluiten van onschuldige kinderen, maar daar onder deze voor onze maatschappij levensbedreigende omstandigheden constant op focussen, maakt onderdeel uit van het guntmensch complex en van de strategie om Europa tot een moslim kalifaat te maken. Ik heb altijd enorm genoten van de multiculturele samenleving en dat meen ik echt. Ik ging vroeger zelfs regelmatig naar een moskee. En ik vond het er geweldig! Alleen zijn we nu op een punt gekomen, waarop een aantal engerds een moslim monocultuur willen vestigen. Met alle denkbare middelen en vooral door permanent via allerlei zielige verhalen te voorkomen dat we de enige juiste maatregel nemen; grenzen dicht. Anders overleven we het niet. Zo simpel is het.

    1. Geen kind aan de kant

     De grootste groep onschuldig opgesloten kinderen in de gezinslocaties (en gezinsgevangenis) is van oorsprong Armeens. En christelijk.

     Er constant op focussen? Dit is voor het eerst sinds het ontstaan van de gezinslocaties dat er überhaupt over gepraat wordt, dus dat valt wel mee geloof ik. Had je al eens eerder van de term ‘gezinslocatie’ gehoord?

     Ik heb er totaal geen behoefte aan om wat voor wapen dan ook tegen je in te zetten. Maar omdat ik zelf kinderen en inmiddels kleinkinderen heb, vind ik het onverteerbaar dat kinderen (wiens kinderen dan ook) dit soort dingen wordt aangedaan. De kinderen in de gezinslocaties willen allesbehalve zielig gevonden worden en ik vind ze ook niet ‘zielig’. Ze zijn, juist door wat ze meemaken, sterker dan menigeen die ik ken.
     Wat ik niet kan, kan ik niet. Wat ik wel kan doen om bij te dragen aan verandering, dat zal ik niet laten. Als dat van mij een ‘gutmensch’ maakt, so be it. Prima, wat mij betreft.

    2. chen zhao

     Tot 2001 was ik een aanhanger van de multiculturele samenleving. Ik hielp zelfs moslims met het aanvragen van een uitkering. Mensen die iets lelijks zeiden over buitenlanders werden door mij uitgefoeterd.
     Na 11 september 2001 ben ik anders gaan denken. Ik besefte dat die aanslag in New York in feite een oorlogsverklaring van de islam aan het Westen was. Een oorlogsverklaring die overigens vooral in de linkse kerk ontkend werd.
     Linkse politici en denkers wentelden zich in schuldgevoelens en vroegen zich af wat “wij” in het westen verkeerd gedaan hebben.
     Daarentegen werden mensen die de islam bekritiseerden voor racist of islamofoob uitgemaakt. Een artikel in de Haagse Post (5/10)2001) van Paul Frentrop- getiteld “Er is iets mis met de islam”- werd door het linkse kamp met hoon overladen. Frentrop stelde in zijn artikel de moraliteit van de islam aan de orde en vroeg zich onder meer af of de islam als niet passend in een rechtsstaat verboden moest worden.
     Ik denk dat het inmiddels te laat is voor zo’n verbod. Het is vijf over twaalf en het islamofascisme rukt steeds meer op. IS en Al-Qaida mogen op steun rekenen van veel jonge Nederlandse moslims zodat de islamisering van ons land niet lang op zich zal laten wachten.
     Gisteren las ik dat de AIVD ook negenjarige kinderen als jihadstrijders registreert. Negenjarigen worden door IS getraind en ingezet voor terroristische acties.
     Tja, in dat licht bezien krijgt een discussie over asielaanvragen van jeugdige vluchtelingen een extra dimensie. Zeker als je weet dat er volgens Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdening en Veiligheid, niet uitgesloten kan worden dat er met de vluchtelingen terroristen meeliften……

     1. Judge X

      Chen zhao,er is niets mis met een multiculturele samenleving en buitenlanders.
      Maar als allen die iets anders aanhangen dan de Islam,worden bestempelt als ongelovigen wiens leven daardoor van geen waarde is; dan kun je uitrekenen welke richting het op gaat.
      Ongeveer zelfde heeft deze wereld al meegemaakt,met het Katholicisme tijdens de Spaanse inquisitie.
      Mooie bijdrage verder (althans,dat vind ik).

     2. Geen kind aan de kant

      Beste Chen Zhao, soms is het handig om onderzoek te doen naar de bronnen, achtergronden en belangen bij bepaald nieuws. Het bericht dat IS-strijders zich onder de vluchtelingen zouden bevinden, kwam van een Libische ‘veiligheidsadviseur’, die echter geen veiligheidsadviseur bleek te zijn, maar een wapenhandelaar, die er zakelijk belang bij zou hebben als er militair ingrijpen aan de Libische kusten zou plaatsvinden. Het werd ‘bevestigd’ door de Egyptische ambassadeur in de UK – Egypte vraagt de internationale gemeenschap al jaren om militair ingrijpen vanwege een slepend grensconflict met Libië. De BBC was vrij duidelijk over de berichten: het is nauwelijks na te gaan of het op waarheid berust.
      En ook Dick Schoof als NCTV heeft andere belangen dan alleen veiligheid bij het naar voren brengen van dit bericht: hij pleit voortdurend voor een groter, groter en nog groter budget. Ten koste van zorg en onderwijs hier….

     3. Judge X

      Ja chen zhao,onderzoek naar beweringen is heel belangrijk (zelf doe ik niet anders),want we willen niet in de maling genomen worden toch?
      Lees dit bijvoorbeeld maar eens: http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4142681/2015/09/15/Duizenden-IS-strijders-onder-vluchtelingenstroom-Westen.dhtml
      ————————————————————-
      En dit: http://www.volkskrant.nl/buitenland/duitse-inlichtingendienst-is-strijders-onder-vluchtelingen~a4239439/
      ————————————————————-
      Fact checking noemen we zoiets tegenwoordig; heel verhelderend.

 21. Dick Berts

  Er was eens een heel slecht mens met een grote broodfabriek, waaromheen de schoft een hek had gezet. Toen brak er een hongersnood uit. De slechterik voerde de productie op en wierp zoveel brood over het hek als hij maar kon. Toen kwamen de lieverds die de harteloze hufter dwongen om het hek te openen. Vijf minuten later was er geen broodfabriek meer….

  1. Monique_K

   Tuurlijk joh, het land gaat failliet als we deze kinderen niet gaan opsluiten in gevangenissen .. heb je nog meer drogreden?

 22. Fred

  tjsa, ik denk, dat je hier een hoop mensen op dit forum aan het denken zet Dick . Vooral dat van de broodfabriek, kan 1 op 1 overgezet worden naar de realiteit van de uitkeringen.

 23. Hotmail 2

  @chen zhao, waar ik van schrok is dat er alleen maar gesproken word over kosten, ook door populist wilders, en nooit over de baten. Ik kan je vertellen dat de vluchtelingen problematiek extra economische groei voor de EU kunnen opleveren van 0,2 procentpunt en bij een goed integratie programma nog meer.

  1. Judge X

   Ja laten we het eens hebben over de kosten van populist Wilders en de baten van (wilt u ook populair worden?) Hotmail 2.
   Economische groei houd in principe slechts in een groei van de activiteit.
   Komen er veel mensen Nederland binnen die hulp nodig hebben dan groeit de activiteit,ze hebben huisvesting nodig,medische zorg,voeding etc.
   Veel werk,veel kosten,nauwelijks baten en alles betaald uit de schatkist waar geld in zit van de belastingbetaler,maar de laatste jaren vooral bijeen gegaard door bezuinigingen op o.a. zorg voor ouderen.
   Dus chen zhao; u heeft weinig tijd,u werkt u uit de naad,u krijgt weinig betaald,de ouderen krijgen niet de zorg die ze behoeven en hopelijk krijgt u niet de zak vanwege de baten.

   1. Hotmail 2

    @Judge X, Ik had het over de berekening die wilders wilde uitvoeren over de kosten van immigratie.
    Jij bent te gefixeerd op details in reacties en dan reageer je blindelings, jammer.
    Zo ook weer over Tamils.
    Jouw colleges van die opzet zou ik maar binnen kamers houden, succes.

    1. Judge X

     Nee je had het over vluchtelingen problematiek; immigratie is heel iets anders.
     Maar dat is natuurlijk weer ‘een detail’.

 24. lou

  Veel succes met de demonstratie 22 mei en neem al die kinderen mee uit het centrum,ga ik lekker relaxen zwemmen,met me kids

 25. Dick Berts

  Voor alle Gutmenschen op DHA nog een berichtje van Twitter; Michel van Dijk ‏@Michelwvandijk 9 u9 uur geleden: “Iraaks meisje met vluchtelingenstatus uit de klas van mijn dochter is op vakantie naar ………Irak”.

  1. Simon H

   Dat zou dan toch genoeg moeten zeggen. Nederland behoord straks tot arabia maar ga vooral door met die vredelieve moslimvluchtelingentjes opvangen

  1. Geen kind aan de kant

   zes minuten geleden vierden we de bevrijding van rechtse elementen. De dag ervoor stonden we stil bij de ontelbaren die werden vermoord door rechtse elementen.
   Sorry, Judge, maar deze opmerking vind ik juist in het licht van dingen die je zelf eerder hebt gezegd echt héél erg ongepast.

   1. Judge X

    Volgens mij sta jij ten kostte van alles alleen maar stil bij je eigen belangen; kom tegen kerst nog maar eens terug.

 26. Helderse kraai

  Zit me te bedenken dat wanneer we emigreren dat dan ook heel erg zielig is voor mijn kinderen, ze zijn hier geboren en geïntegreerd. En wat nu als we na 3 jaar buitenland weer teruggaan?

  Ja natuurlijk is de vergelijking niet helemaal gelijk. Wij zouden het vrijwillig doen, en zo ook vele andere expats. Moeten we voor die arme kindertjes nu ook een betoging houden.

  Naar een onveilig land terugsturen lijkt me niet de bedoeling maar als een land veilig is om naar terug te verhuizen dan is het in mijn ogen niet nodig om te blijven omdat kinderen hier een paar jaar gewoond hebben. Kinderen en volwassenen emigreren al eeuwen maar omdat het verplicht is en uitzetten heet is het opeens zoveel erger?

  Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Door daartegen in beroep te gaan als ouders zijnde werk je zelf mee aan onzekerheid voor de toekomst en onrust bij kinderen. Vertel ze dat ze weer naar hun thuisland gaan en dat het er nu veilig is ipv bangmaken, scheelt heel wat leed.

  1. Geen kind aan de kant

   Daar wringt dus de schoen: landen als Afghanistan en Irak zijn niet veilig, toch worden er kinderen naar uitgezet. Landen als de Sovjet-Unie bestaan niet meer, toch moeten deze kinderen ‘terug’. Landen als Armenië zijn misschien niet officieel in oorlog, maar voor politieke opponenten is dit land bijzonder onveilig – en toch worden er vrijwel wekelijks gezinnen naar uitgezet.
   Ja, mensen emigreren al eeuwen. Als sinds het begin van de mensheid zelfs. Maar ergens gepland en vrijwillig (en dus ook voorbereid) naar emigreren is iets heel anders dan gedwongen terug worden gezet naar een land waar je gevaar loopt.
   Uitgeprocedeerd is juridisch gezien een niet bestaande term: er is een recht op verschillende procedures, dat geldt voor jou, voor mij, voor iedereen in dit land en voor hun dus ook. Daarbij gaat de staat vaker in beroep dan de ouders, óók als er door rechters al eerder is geconstateerd dat de IND onzorgvuldig had gehandeld.

   Hoe ga jij een kind uitleggen dat Afghanistan veilig is als daar gemiddeld 23 kinderen per week doodgaan door geweld?

   1. Judge X

    Ook hier loop je weer flauwekul te verkopen; is het soms de bedoeling dat ik je even een uurtje college geef in,waarom en hoe in het verleden volksverhuizingen plaats vonden nitwit.

    1. strandloper

     Judge X, uw reacties leveren geen enkele serieuze bijdrage aan het reactiedebat onder dit artikel. U zuigt het ene na het andere vooroordeel uit uw duim. En nu wilt u ook nog college gaan geven? Ik kan u voorspellen, dat uw college geen enkele toehoorder zal hebben. Het beledigen van goedwillende mensen gaat u goed af en daarmee beledigt u gelijktijdig de omgekomen strijders die u zo graag herdenkt.

     1. Judge X

      Over omgekomen strijders heb ik het helemaal niet gehad en vooroordelen komt u van mij onder dit artikel niet tegen.
      Dus het duimzuigen laat ik geheel aan anderen over goedwillende strandloper.

     2. Geen kind aan de kant

      Judge, ik hou even op met een discussie met jou, want het is jammer dat je je niet aan de spelregels voor een normaal en inhoudelijk gesprek wilt of kunt houden.
      vriendelijke groet, fijne dag verder.

   2. Simon H

    Zolang ze nog terug gaan op vakantie naar irak en afghanistan moet jij mij eens uitleggen hoe dat nu precies in elkaar past. Gevlucht voor en dan toch heen dan kan je daar ook wonen!

 27. chen zhao

  Judge X, U heeft gelijk: er hoeft niets mis te zijn met de multiculturele samenleving. Ik heb vooral moeite met een multiculturele samenleving die gedomineerd dreigt te worden door de islam.
  En bedankt voor uw compliment.

 28. chen zhao

  Geen kind aan de kant,
  Als ik me bij ieder bericht moet afvragen of de bron betrouwbaar is en welke belangen er bij gediend zijn,
  dan kan ik niets meer als waar aannemen.
  Zo ook uw bijdragen aan dit forum: welk belang heeft u erbij om de vluchteling in bescherming te nemen?

   1. chen zhao

    Geen kind aan de kant,
    Zou dat lukken in een maatschappij die snel islamiseert?
    Ik vergat u trouwens te vragen waarom ik uw informatie zou moeten geloven. Wie garandeert mij dat uw bronnen wel de waarheid spreken? Wellicht is het nieuws waarmee u komt gekleurd door politieke vooroordelen.

    1. Geen kind aan de kant

     Chen Zao, als de islam er dan met alle geweld aan de haren weer bijgesleept moet worden (al een paar keer gezegd, ‘Geen kind aan de kant’ gaat over de rechten van KINDEREN, maar dat is natuurlijk niet interessant als je erg graag anti-moslim en anti-vluchtelingen dingen wil kunnen roepen), zou je me dan concrete voorbeelden van die ‘snelle islamisering’ kunnen noemen? Waaraan moet ik kunnen zien dat een maatschappij ‘islamiseert’?

     1. Simon H

      hema geen pasen want dan worden de moslims boos, kerstfeest willen ze afschaffen suikerfeest ramedan alles halal dus pure dierenmisahndeling enz moet dan wel weer
      samensmelting van culturen is mooi maar dan wel een ieder in de waarde laten en dat kan niet daar de islam door middel van dominatie totale overgave eist

     2. chen zhao

      Vindt u het echt vreemd, Geen kind aan de kant, dat ik de islam er bij haal? Het grootste deel van de migranten is immers moslim, kinderen niet uitgezonderd. Ik begrijp uw verbazing hierover niet.
      U maakt het mij trouwens wel moeilijk met uw vraag hoe je kan zien dat een maatschappij islamiseert. Er zijn namelijk zoveel concrtete voorbeelden dat het lastig voor mij is om een keuze te maken.
      Maar vooruit, hier komen er een aantal: het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, een toename van vrouwen met hoofddoeken en boerka’s, de zelfcensuur van schrijvers en cabaretiers als het de islam betreft, bedreigingen van islamcritici en cartoonisten, bedreigen van homoseksuelen en joden, leraren die geen les durven te geven over de Holocaust, de taharrush (groepsverkrachting van Westerse vrouwen, populair rond de jaarwisseling in Keulen en Hamburg), bidfaciliteiten en halal voedsel in de werkomgeving, gepropageerde leugens over de islam als zogenaamde “religie van de vrede”, toename van terreuraanslagen in Europa (Brussel, Parijs), het verwijderen van christelijke of andere symbolen van onze cultuur enz.
      De lijst met voorbeelden is nog veel langer, maar ik zet er een punt achter.
      Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www. islamwatch.net en naar de islamiseringsindex die u daar kunt vinden.
      De website heeft een waarschuwing voor iedere wegkijker: “open je ogen voor de islam ze sluit”. Daar voeg ik die van mij aan toe: ” pas op, voor je het weet loop je met je hoofd onder je arm”.

     3. dhjana

      (ik zet deze conversatie even op persoonlijke titel voort)
      oke, stap voor stap, alhoewel ik me wel afvraag waarom ik nog de moeite doe om met feiten aan te komen, aangezien jullie beiden de indruk geven alleen maar naar je eigen overtuigingen te willen luisteren.
      – geen pasen: het is mij niet opgevallen dat er geen pasen kan/mag worden gevierd, alle winkels hadden volop paasartikelen in de schappen en etalages liggen. Suikerfeestartikelen daarentegen moesten wél overhaast uit de schappen gehaald worden.
      – kerstfeest willen ze afschaffen: zou je me alsjeblieft even een bron kunnen laten zien waaruit blijkt dat één of andere moslimgroepering dit statement heeft gemaakt? (nog even los van het feit dat de één of andere groep nog steeds niet representatief is voor de hele gemeenschap, net zoals de gemiddelde Lunteraanse kerkgemeenschap ook niet representatief is voor alle christenen)
      – ja, chen zhao, ik vind het vreemd dat je de islam erbij haalt, temeer omdat ik al twee keer heb gezegd dat deze campagne over de kinderen in de gezinslocaties gaat, het merendeel van deze kinderen oorspronkelijk uit Armenië komt en het christendom daar de grootste religie is. Sterker nog, de eerste geschriften komen daar vandaan.
      – het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen: naar welk zwembad gaat u in hemelsnaam?? Ik heb de website van het Aquacentrum Den Helder maar even gecheckt, daar staat nergens dat vrouwen en mannen gescheiden moeten zwemmen. Er zijn in sommige zwembaden aparte zwemuurtjes voor vrouwen, omdat ze dat prettiger vinden, maar niet omdat dat moet. Vergelijkbaar met zwemuurtjes voor baby’s en ouderen.
      – een toename van vrouwen met hoofddoekjes en boerka’s: cijfers? hoeveel vrouwen in boerka’s lopen er in Den Helder rond? Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam: boerka-draagsters in NL: waarschijnlijk nul. Nikaab-draagsters in NL (gesluierd): ongeveer 100 altijd buiten, ongeveer 500 soms. 0.0029% van de NL bevolking. Los daarvan: in welk opzicht heeft u daar eigenlijk concreet last van? Heeft u er ook last van als ik een petje draag, of een rood shirt?
      – zelfcensuur van cabaretiers en schrijvers, of van wie dan ook: gezien de toename aan islamofobe uitingen (niet alleen geconstateerd door het Meldpunt Discriminatie en het CBS, maar ook door de VN) is dat standpunt nauwelijks overeind te houden.
      – bedreigingen van islamcritici en cartoonisten: zullen we even op een rijtje zetten hoeveel (doods)bedreigingen er alleen al in het afgelopen jaar zijn geuit naar burgers en politici die zich positief ten aanzien van vluchtelingen opstelden? Hoeveel geweld er ook daadwerkelijk is toegepast? Substantieel meer dan bedreigingen en/of geweld naar islamcritici.
      – ‘groepsverkrachting’ in Keulen: heeft u ergens de feiten gemist? Hoewel heel anti-vluchtelingen-nederland z’n best heeft gedaan om het als ‘massale groepsverkrachting’ neer te zetten, bleek daar met de cijfers erbij totaal geen sprake van te zijn. En… Nederlanders en/of christenen maken zich nooit schuldig aan aanranding of verkrachting? Geweld tegen vrouwen is een levensgroot probleem, maar het is een MANNENprobleem, geen moslimprobleem.
      – bidfaciliteiten: tja, er staan ook overal kerken. En ook hier: kunt u me aangeven in welk opzicht u daar last van heeft, gezien het feit dat u nergens wordt gedwongen om daar gebruik van te maken?
      – halalvoedsel: dwingt uw werkgever u om halalvoedsel te eten? Of wordt het aanvullend aangeboden voor andere doelgroepen, net als er ook vegetarisch of veganistisch in de schappen ligt?
      – gepropageerde leugens: ja, daar irriteer ik me ook dood aan, aan gepropageerde leugens. Daarom steek ik nog steeds moeite in deze conversatie. Als u trouwens zo’n bezwaar heeft tegen gepropageerde leugens vraag ik me wel af waarom u websites als islamwatch bezoekt.
      – toename van terroristische aanslagen: inderdaad, bijzonder beangstigend. Alleen al in Afghanistan zijn er vorig jaar 11.000 burgerslachtoffers gevallen door terroristische aanslagen. En, dichter bij huis, laten we ook de aanslag van de extreem-rechtse Anders Breivik niet vergeten die in koelen bloede 70 jongeren doodschoot.

      Ja, heeft u tot hier gelezen? Begin uw reply even met een * als u dat gelukt is.
      Kortom, ‘islamisering’ berust in de verste verte niet op feiten, maar op uw eigen angst, tussen de oren.

 29. Hijneken

  Diversiteit geeft geen kracht, eenheid geeft kracht. De multicul is mislukt en we lopen er met open ogen in!

  1. chen zhao

   Misschien is het voor u, Hijneken, interessant om te weten dat de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam in dit verband enkele saillante uitspraken heeft gedaan. Hij constateert dat de sociale samenhang in de maatschappij afneemt als de diversiteit toeneemt. Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen, hoe meer criminaliteit en onderling wantrouwen!

   1. Hijneken

    Bedankt voor de tip Chen Zhao, de Amerikanen zijn inderdaad het toonbeeld van wat men al vele jaren schreeuwt terwijl het tegendeel waarheid is. Ik houd er zelfs rekening mee dat deze hele volksverhuizing en dito toename een Brussels ideetje is. Verdeel en heersch!

    1. chen zhao

     Ik denk dat u gelijk heeft. Door een geregisseerde invasie van migranten zullen de nationale staten in Europa door gebrek aan sociale samenhang uiteenvallen. Het wordt dan makkelijker voor Brussel om t.z.t. een groot federaal Europa -onder leiding van Duitsland- te stichten. Te vrezen valt dat dan onze democratie en ons zorgstelsel opgeofferd zullen worden.

 30. Jonathan

  Er wonen ongeveer 700 miljoen mensen in de door de Islam gedomineerde landen in Afrika Midden Oosten en Centraal Azië. Daar wonen ook allemaal kinderen die het moeilijk hebben . Moeten wij dat dan oplossen door ze allemaal hierheen te halen? En dan de illegale migratie toestaan? Binnenkort gaat het weer asiel aanvragen regenen als de grenzen open gaan voor Turken Oekraïners en Georgiërs. Ik denk dat we inmiddels zo ver zijn dat we helemaal geen vluchtelingen meer moeten opnemen.

 31. chen zhao

  *Dhjana,

  Bedankt voor uw reactie. Ik kan mij heel goed voorstellen dat u op persoonlijke titel schrijft. “Geen kind aan de kant” kan uw betoog niet voor haar rekening nemen zonder zich belachelijk en verdacht te maken.
  Ik heb absoluut geen zin om met u in discussie te gaan, want dat leidt tot een welles-nietes spelletje. Bovendien is dit niet de plek om uitgebreid over de islam te redetwisten.
  Omdat u mij als een islamofoob ziet, kan ik toch niet nalaten iets over het gewelddadige karakter van de islam te zeggen. Tijdens het proces tegen Geert Wilders in 2010-2011 verklaarde Bill Warner, directeur van het “Centre for the Study of Political Islam” dat de islam in 1400 jaar tijd ongeveer 270 miljoen slachtoffers heeft gemaakt (bron Thierry Baudet in “Oikofobie”, 2013). En dat doden gaat nog steeds voort, je zou er terecht bang van kunnen worden.
  En wat u betreft, droom maar lekker weg, soezsoezsoez…

 32. dhjana

  apekool, belachelijk, verdacht… en wéér het zoveelste propagandistische ‘bewijs’ van websites en individuen met een overduidelijk rechtse anti-islam signatuur.
  Maar geen woord, geen enkel woord, zelfs niet één klein woordje aan inhoudelijke reactie op de argumenten die ik net aandroeg als weerwoord bij uw beider ‘bewijzen’ van de door jullie zo gevreesde maar kennelijk vooral virtuele islamisering.
  Het maakt mij verder niet uit, maar juist door dit soort oh zo doorzichtige discussietechnieken maak je jezelf volkomen ongeloofwaardig. Een welles-nietes spelletje is makkelijk te voorkomen in een gesprek: ga in op wat de ander zegt, dan krijg je A – B – C in plaats van A – B – A – B.

 33. chen zhao

  Dhjana,

  In uw verdediging van islamitische uitwassen, gaat u te ver als u de groepsverkrachtingen in Keulen en Hamburg bagatelliseert. U doet alsof het om een paar incidenten gaat en alsof het “normaal” geweld van mannen tegen vrouwen betreft.
  Bah, bah en nog eens bah! Wat bent u een leugenaar.
  De taharrush (groepsverkrachting) is een islamitisch fenomeen en richt zich tegen vrouwen die niet volgens de islamitische normen gekleed gaan. Er zijn dus wel degelijk mannen bij betrokken, maar dan wel MOSLIM mannen!
  In Keulen en Hamburg waren die mannen, waaronder vluchtelingen, er doelbewust op uit Westerse vrouwen aan te randen en te verkrachten.
  Dat u dit laatste niet wilt toegeven, illustreert uw tunnelvisie op de afschuwelijke gebeurtenissen en is voor mij een antireclame voor de organisatie waar u voor werkt. En ook een reden om niet meer op uw berichten te reageren!

   1. chen zhao

    Ach Monique K ,

    U behoort blijkbaar ook tot de notoire wegkijkers. Het bagatelliseren van groepsverkrachtingen door moslimannen vind ik walgelijk!
    En de website waarnaar u verwijst staat vol met gepropageerde leugens, niet de moeite waard om van kennis te nemen.
    Zet u oogkleppen nog maar eens stevig op en val mij verder niet lastig met uw goedpraterij van islamitisch seksisme.

   2. Judge X

    Een inhoudelijk zwak artikel,van een islamitische Iraniër in de VS,die ons er op wijst dat wij in het westen het woord groepsverkrachting in het Arabisch verkeerd spellen.
    Het is niet “taharrush gamea”,maar “taharrush gama’ei”.
    Ja… nu zullen de westerse dames het een stuk prettiger vinden meneer A. Shams.

   1. Judge X

    *Kijk,de ware aard van het beestje.
    Na ‘argumenten’,dreigementen.

 34. Judge X

  Al een tijd niets van ‘Link(s)e Loutje’ gehoord.
  Heeft u de organisatie voor de 22e al een beetje op orde ?
  U heeft het waarschijnlijk erg druk,maar misschien kunt u hier af en toe een beetje bijsturen.
  De workshop ‘Strategische Communicatie’ van Noëlle Aarts,werkt namelijk niet helemaal goed uit vrees ik.

 35. jans

  Beste,geen kind aan de kant ,spreekt u namens een organisatie ,zo ja waarom staat u eigen naam niet onder aan.

  1. Simon H

   mevrouw of meneer is verder gegaan op eigen titel onder de naam dhjana verstandig besluit als organisatie kanje dit niet steunen

   1. Judge X

    Ja inderdaad,na 1991 en vanaf 1995 is de situatie jaarlijks beter geworden in Armenié; vanaf die tijd tot zeker aan 2014 geen aanleiding om te vertrekken,maar om mee te helpen je land op te bouwen in de vaart der volkeren.
    Geen noodzaak dus om je kinderen er aan te wagen,hier asiel aan te vragen en daarna het Nederlandse rechtssysteem volledig op een dwaalspoor te zetten en uit te putten met de hulp van de ‘sociaal advocatuur’.
    Het ambtsbericht van onze rijksoverheid die u hier linkt,zal de meeste lezers alleen maar overtuigen in hun vermoeden van ‘economische gelukzoekerij’.

     1. Judge X

      Ach ja chen zhao,de organisatie wilde graag aandacht voor de manifestatie van komende zondag,dus zullen we ze maar een beetje helpen om in de publiciteit te blijven. 🙂

    1. Hotmail 2

     Het is de schuld van de Armeniërs, verder alles goed Judge! Wel het hele ambtsbericht lezen.
     In 2014 vragen 76 Armenen asiel aan in Nederland
     Begin 2015 wonen er 903 Armenen in Nederland

     1. Judge X

      Ja met mij is alles goed,ik heb het hele stuk van a tot z gelezen en kom tot de conclusie dat het met Armenié ook goed gaat.
      In 2000 was er een voorzichtige schatting van 8000 Armeniërs die hier op dat moment in Nederland woonden,dus ik weet niet wat ik met het getal 903 in 2015 moet.
      De 76 stuks asiel aanvragers uit 2014 kunnen dus wat mij betreft snel terug.

 36. Henk

  Sommige mensen zijn te beleefd en te gezagsgetrouw, anderen hebben geen schroom. Als er dingen zijn in jouw buurt of stad die niet goed zijn dan kan je tegen zulke misstanden demonstreren. Misschien zijn wij dat verleerd en zouden wij ons bescheidener opstellen als wij pas in een ander land zouden zijn komen wonen. Maar wat wij nu hebben zou er zonder strijd en inspanning van onze ouders en voorouders niet zijn gekomen.

  1. HZdwg

   Zo is het, Henk. Maar voordat je je voor een kar laat spannen moet je wel altijd goed kijken wat er precies in die kar zit, want in sommige karren wordt nog wel eens iets meegesmokkeld. In die kar van het (volkomen terecht) opkomen voor kinderen, bijvoorbeeld.

 37. Judge X

  Dienstmededeling voor Linke Loetje en consorten; vergeet niet een partij zuidwesters mee te nemen,want ik heb voor zondag een flinke zucht wind en een plas water besteld. 🙂

Reageren is niet meer mogelijk.

DHA-B Home468