DHA-A leader
DHA-A leader

Omring zoekt nieuwe leden Cliëntenraad Thuiszorg

Den Helder – Omring Thuiszorg is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die de cliëntenraad willen versterken. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en komt maandelijks bij elkaar in Hoorn, het hoofdkantoor van Omring.

“We beogen met de samenstelling van de raad en afspiegeling te hebben van onze mooie regio. Met een vertegenwoordiging uit verschillende maatschappelijke groeperingen van de samenleving. De Cliëntenraad Thuiszorg vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg”, aldus Omring.

De leden onderhouden contacten met landelijke organisaties, bezoeken vergaderingen en bespreken artikelen uit kranten en tijdschriften over de zorgverlening om goed op de hoogte te blijven van de landelijke en regionale ontwikkelingen. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en adviseert de directie van Omring Thuiszorg.

Hoe werkt de Cliëntenraad Thuiszorg?
De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door het secretariaat van Omring. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijkse bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van Omring aan om projecten toe te lichten.

Interesse in een plek binnen de cliëntenraad van Omring Thuiszorg? Nog extra vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad van Omring Thuiszorg. Dat is Rinke van der Feer, te bereiken via bravanderfeer@quicknet.nl of 06 – 106 09 615.

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

DHA-B Home468