DHA-A leader
DHA-A leader

522 – Begrafenis Dorus Rijkers

Den Helder – Het is in de geschiedenis van de ansichtkaart bij mijn weten nooit voorgekomen, dat de laatste tocht van een alom geëerd en geprezen burger op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Er kan gerust worden aangenomen dat het op de markt brengen van kaarten van de teraardebestelling van Dorus Rijkers, op zaterdag 21 april 1928, niet is geschied met het oogmerk hiermee grote winsten te halen.

Een en ander neemt niet weg dat heel veel Nieuwediepers, en degenen die – terecht – veel bewondering hadden voor het werk van De Blauwe Zeeridders, er prijs op stelden een blijvende herinnering aan dit heengaan te kunnen bewaren. Hier wordt aan de Buitenhaven, door de marine op bijzonder passende wijze eerbied betuigd aan de overledene. Voorafgegaan door de Stafmuziek en het Stedelijk Muziekkorps passeert de stoet het Paleis. Voor het wachtschip Hr. Ms. Emma staat een peloton mariniers opgesteld, dat een eerbetoon zal uitbrengen.

Een stuk stadsgeschiedenis dat in veler herinnering zal blijven voorleven, ook al zijn de omstandigheden waaronder het redden van degenen die op zee in gevaar komen heden ten dagen aanzienlijk verbeterd. Het is daarom goed dat aan de verbondenheid van onze stad, met de zee en alle zaken die hieruit voortvloeien, blijvende aandacht wordt geschonken.

DHA-H 468

Over de schrijver:

Geboren en getogen in Den Helder. Cees verzorgt sinds 2008 op Den Helder Actueel elke zondag de rubriek Afgestoft.

Lees ook:

3 reacties

 1. Judge X

  Ik denk inderdaad dat deze bijna koninklijke begrafenis,als eerbetoon aan alle zeeredders kan worden gezien.

 2. HZdwg

  De rouwstoet was meer dan een kilometer lang, lees ik op Wiki, met deputaties en muziekkorpsen uit het hele land.
  Het eerbetoon na zijn dood was nogal in tegenstelling tot hoe hij er in zijn laatste jaren aan toe was, want ik lees daar ook: “Dorus had tot ver na zijn zeventigste allerlei bijbaantjes nodig om te kunnen overleven en verkocht onder andere een grote gouden eremedaille om een fiets te kunnen kopen. Van de meer dan 500 geredde drenkelingen en de rederijen heeft hij nooit een blijk van waardering ontvangen”.

 3. Fred

  Er bestaat een film van de begrafenis van Dorus Rijkers. Deze film , is in het bezit van het Reddingmuseum, en ik heb deze film nog gezien in het oude museum aan het Bernhardplein. Voor mij , Als kleinzoon van een oud zeeredder, was deze film een openbaring , daar ik in die film voor het eerst in mijn leven mijn opa in levende lijve heb gezien. Mijn Opa, liep namelijk mee in deze begrafenisstoet , als collega oud zeeredder van Dorus en drager van het bloemenanker , dat ter ere voor Dorus in deze stoet werd meegedragen.

Reageren is niet meer mogelijk.

DHA-B Home468