DHA-A leader
DHA-A leader

Extra investeren in lokale omroep noodzaak

Den Helder – Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties dinsdag overbrachten aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten. Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk.

In Den Helder ontvangt de lokale omroep 20.000 euro van de gemeente en 35.000 euro vanuit Den Haag. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 Euro. De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen Euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

Vaste lasten
NLPO directeur Marc Visch: Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen. Gemeenten voeren bijvoorbeeld meer en meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Daarmee wordt de controlerende en agenderende functie van de lokale publieke omroepen alleen maar belangrijker.

De oproep van de lokale omroepen staat niet op zichzelf. Publieke en commerciële regionale media verdwijnen of concentreren zich noodgedwongen op nieuws uit de stedelijke regio’s. Hyperlokale en burgerinitiatieven missen een journalistieke basisinfrastructuur voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. Al eerder werd een convenant gesloten tussen de omroepen en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) waarin afspraken zijn gemaakt over de nieuwe lokale omroep. Die moet professioneler, 24 uur per dag actief op radio, tv en internet en zich vooral richten op lokaal nieuws. Die vernieuwing en verbetering kan echter niet zonder meer financiële armslag, maar gelukkig zijn ook daar binnen het convenant afspraken over gemaakt. Ook de Mediawet verplicht gemeenten tot bekostiging van de lokale omroep. De LOS in Den Helder is al enige tijd met de gemeente in gesprek om te realiseren dat beide partijen de gemaakte afspraken nakomen.

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

6 reacties

 1. Jonathan

  In Den Helder wordt zoveel geld verbrand door de verbonden netwerken van het partijkartel dat er eenvoudig wat extra middelen gevonden kunnen worden voor deze mooie omroep. Als U voor een mooie lokale omroep bent moet U in ieder geval niet stemmen op de landelijke partijen die alleen maar Uw belastinggeld verspillen in hun eigen netwerken.

  1. Judge X

   Het is ook altijd interessant om te weten hoe de hiërarchie van zo’n Lokale Omroep Stichting nu eigenlijk in elkaar steekt en of de toezichthouders van de subsidie verstrekker zich strikt beperken tot hun opdracht.
   Ik constateer bijvoorbeeld dat een programma als DWOZ, plotseling een uur eerder begint en van 3 naar 2 uur wordt teruggebracht, terwijl ik nergens terug kan vinden waarom.
   Bij ontdekking van twee figuren uit de politiek in zo’n raad van toezicht, denk ik dan al gauw ‘wie betaald bepaalt’ wanneer het aan uitleg ontbreekt.
   Link ….

   1. Ronald Boutkan

    Het is ook altijd interessant te ontdekken hoe weinig mensen (ook politici) eigenlijk weten hoe een en ander geregeld is. Even ter info: het PBO (eenmaal ingesteld) beslist zelf over wie lid is en wordt. Kandidaten kunnen door leden van het PBO en door het bestuur van de omroep worden voorgedragen. Deze 2 politici waar jij op doelt zijn natuurlijk niet meer politiek actief. Ze zijn overigens door het bestuur voorgedragen, omdat 1) het pbo niet langer compleet was omdat 2 bestaande leden door het pbo werden bedankt, en 2) het mensen zijn met netwerk en kennis (van wet- en regelgeving o.a.) en dat juist in deze tijd van grote ontwikkelingen erg handig is. De politiek betaalt wel, maar bepaalt niet. Dat is wettelijk geregeld. De gemeente mag aan de bekostiging (en dus geen subsidie) geen voorwaarden stellen. Dit om de onafhankelijkheid van de publieke omroep te waarborgen.

    1. Judge X

     Hartelijk dankt Ronald Boutkan, precies de informatie die ik wilde hebben en keurig kort samengevat.
     Daar hebben we wat aan – ik tenminste wel, want ik wil altijd graag alles weten – en hopelijk waren er ook andere geïnteresseerden, wiens nieuwsgierigheid bij deze is bevredigd. 😉
     Jammer overigens dat uw programma met een derde is ingekort, ik volg het altijd met veel interesse.

 2. strandloper

  Goed, de lokale publieke omroep krijgt geen subsidie maar wordt betaald van belastinggeld. Hoe zit het met de kijk- en luistercijfers? Daar lever ik geen enkele bijdrage aan, omdat de kwaliteit slecht was (lang geleden) en is gebleven. Meer een hobbyclub die uit contributie van leden betaald moet worden.

Reageren is niet meer mogelijk.

DHA-B Home468