DHA-A leader
DHA-A leader

VGZ: spoedeisende zorg blijft in Den Helder

Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in een brief aan minister Schippers nogmaals uitgelegd wat er nodig is om spoedeisende zorg in Den Helder te behouden. Noordwest is van mening dat ze al eerder voldoende onderbouwd heeft waarom de noodzaak voor de omvang van de beschikbaarheidsgelden gerechtvaardigd is en de huidige regeling niet volstaat. Een onafhankelijk bureau heeft berekend wat de daadwerkelijke kosten zijn, rekening houdend met de bijzondere ligging van Den Helder. Daarvoor is een extra bedrag nodig van 9 miljoen euro.

Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur: “Wij vinden dat ook de inwoners van de Kop van Noord-Holland recht hebben op spoedeisende zorg en acute verloskunde. Hiervoor moeten ze binnen 45 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn. We willen, nu en in de toekomst, goede zorg leveren. Daar worden we ook op getoetst door de Inspectie.”

In de Kop van Noord-Holland zijn 50.000 inwoners afhankelijk van de beschikbaarheid van spoedeisende zorg binnen de geldende norm van 45 minuten. Daarbij komen nog de toeristen die jaarlijks de regio bezoeken. Door de infrastructuur in deze regio zijn ze daarvoor aangewezen op de ziekenhuislocatie Den Helder. In de praktijk is een kostendekkende exploitatie daar niet mogelijk, omdat relatief weinig mensen gebruik maken van deze zorg. Terwijl de beschikbaarheid ervan veel aanwezige specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis vereist. “Zo is bij een bevalling niet alleen een gynaecoloog en een verloskundige nodig, maar ook een OK-team, kinderarts en verpleegkundigen staan klaar als er een keizersnede nodig is. In de beschikbaarheidsbijdrage die we op dit moment krijgen zit alleen een vergoeding voor de gynaecoloog of een verloskundige en een verpleegkundige.”

Vervolg
Noordwest blijft aandringen op een oplossing in het belang van de inwoners van Noord-Holland Noord. Zij wordt daarin gesteund door onder meer gemeenten, huisartsen en verloskundigen in de regio.
Inmiddels is door zorgverzekeraar VGZ de garantie afgegeven dat de spoedeisende zorg in Den Helder behouden blijft. Noordwest wil van zorgverzekeraar VGZ weten wat deze garantie concreet inhoudt, voor de korte en langere termijn. “Daarover zijn we in overleg en willen hierover binnen twee weken duidelijke afspraken hebben.”

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

4 reacties

  1. Judge X

    Dus de beschikbaarheid blijft …. tot de jaarwisseling hoeven we hopelijk niets te vrezen, maar ik houd er toch maar rekening dat ik in de loop van 2018 een oproep krijg, om mij te melden voor de verplichte Kiezersnede, want VGZ gaat natuurlijk wel eisen dat er omzet gedraaid blijft worden.
    Mijn weekend tas staat reeds gepakt 7 schone onderbroeken en 3 pyjama’s, je weet per slot maar nooit of ze complicaties laten optreden om de bezettingsgraad van de bedden op pijl te houden en te rekken ….; .. ik vertrouw ze net zo ver als Alkmaar.

  2. RB

    kunnen ze nu wel zeggen nu er in het nieuws is geweest dat het eigen risico naar 400 euro gaat en de premie weer fors omhoog….

  3. boonztra

    Zoals bij de politie zie ik bij ziekenhuizen een zelfde trend. Bureaus sluiten, ziekenhuizen sluiten. Efficiënter maar toch duurder. En waarom niet, de aanwas van belastingbetalende (zorg)premiebetalers is schier onmetelijk, zodra er een kind wordt geboren krijgt hij/zij een BSN en is daardoor direct in beeld op de fiscale radar en kan het financieel leegzuigen beginnen.
    ^
    Denk daar maar eens goed over na!

Reageren is niet meer mogelijk.

DHA-B Home468